I Riigivolikogu

Allikas: Metapedia

Riigivolikogu I koosseis valiti 24. ja 25. veebruaril 1938. Valitsust toetava Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinde kandidaadid said 54 saadikukohta, kommunistid ja nende toetajad 26 kohta. Hiljem läksid veel 10 opositsiooni saadikut Rahvarindesse üle.

Kuna igast valimisringkonnast valiti ainult üks liige, siis puudus tal Riigivolikogu koosseisust väljalangemise korral asendaja. Sel juhul tuli korraldada täiendav Riigikogu valimine. Need toimusid:

  1. Riigivolikogu täiendav valimine 9. valimisringkonnas 1-2. oktoober 1939 (Valimiste Peakomitee 5.09.1939 otsus - RT 1939, 76, 609). Põhjuseks Aleksander Abeni väljalangemine Riigivolikogu kooseisust Riigivolikogu juhatuse otsusega 26. august 1939. Valituks osutus Aleksander Jõeäär.
  2. Riigivolikogu täiendav valimine 74. valimisringkonnas 28-29. jaanuar 1940 (Valimiste peakomitee 3.01.1940 otsus - RT 1940, 3, 14). Põhjuseks Karl Selteri väljalangemine Riigivolikogu koosseisust Riigivolikogu juhatuse otsusega 29.11.1939. Valituks osutus Voldemar Jaanus (Valimiste peakomitee 10.02.1940 otsus - RT 1940, 13, 109).

Riigivolikogu tegevus

I Riigivolikogu liikmete volitused algasid 7. aprillil 1938 ning Riigivolikogu I koosseis tuli kokku oma esimesele istungjärgule 21. aprillil 1938. Riigivolikogu esimese koosoleku avas Riigivolikogu vanim liige Ernst Särgava.

Enne oma kohuste täitmisele asumist andsid Riigivolikogu liikmed järgmise pühaliku tõotuse:

Mall:Tsitaat

Pärast pühaliku tõotuse andmist pidas Riigihoidja Konstantin Päts Riigivolikogule kõne, kus ta muuhulgas ütles:

Mall:Tsitaat

Esimese seadusena võttis I Riigivolikogu vastu Amnestiaseaduse.

Riigivolikogu liikmed said istungjärkude aja eest kuutasu 180 krooni, korteriraha 40 krooni kuus läbi aasta ja tasuta sõidu riigiraudteel ja -laevadel. Riigivolikogu juhatuse liikmed said lisatasu 70 krooni kuus läbi aasta. Riigivolikogu esimees sai tasu ühistel alustel ministritega (500 krooni kuus ja sõiduraha 100 krooni kuus).

Viimane Riigivolikogu istungjärk lõpetati Vabariigi Presidendi otsusega 19. aprillist 1940, mille ärakirja andis Riigivolikogu Esimehele Otto Pukile Peaminister Jüri Uluots 20. aprillil 1940[1].

Viimne elusolev I Riigivolikogu liige oli Mihkel Hansen, kes suri 20. novembril 2004.

Riigivolikogu liikme lühend on rvkl.

Riigivolikogu 1. koosseisu juhatus

Riigivolikogu 1. koosseisu liikmete nimekiri

Välis- ja riigikaitsekomisjon

Majanduskomisjon

Rahva kasvatamise ja kultuuri komisjon

Maa, töö ja rahva heaolu komisjon

Üldkomisjon

Koosseisude komisjon

Vaata ka

Viited

Kasutatud kirjandus

  • Valitud ja valitsenud: Eesti parlamentaarsete ja muude esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917-1999. Koost. Jaan Toomla.Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1999.
  • Heinrich Mark. Parlamendi seaduspärasusest paguluses. Eesti Teataja, 11. juuni 1949, nr. 27, lk. 2.

Välislingid