I Riigivolikogu valimised

Allikas: Metapedia

I Riigivolikogu valimised toimusid 24. ja 25. veebruaril 1938 uue põhiseaduse alusel. Need oli Eesti ajaloos teised isikuvalimised. Enne 1933. aasta rahvahääletust tegutsenud erakonnad olid kaotanud rahva toetuse (pärast valimiste toimumist nad kaotati) ja uusi erakondi uue põhiseaduse alusel polnud veel tekkinud. Valimismääruse järgi võisid kodanike grupid kaheksa päeva jooksul (19 kuni 26. jaanuarini) oma kandidaate üles seada. Iga kandidaadi eest tuli maksta kautsjon 250 krooni ning soovituseks tuli koguda 150 allkirja.

Valimisi toimetas Valimiste Peakomitee järgmises koosseisus: esimees Peeter Puusep (Riigikohtu administratiivosakonna juhataja), aseesimees Karl Terras (riigisekretär), Vladimir Kuusik (Tallinna Ringkonnakohtu esimees), Jaan Soots (Tallinna linnapea), Karl-Robert Ruus (Harju Ajutise Maavalitsuse esimees) ja Eugen Maddisoo (Siseministri abi). Valimiste Peakomitee peasekretär oli Artur Mägi.

Ringkondade-komiteede koosseis oli järgmine:

80 kohale seati üles 208 kandidaati. 8 ringkonnas seati üles ainult üks kandidaat ja vastavalt seadusele nendes ringkondades valimisi ei toimunud ja esitatud kandidaadid osutusid valituks.

Valimisaktiivsus oli 71 protsenti (8 ringkonda, kus valimisi ei toimunud, ei arvestatud).

Riigivolikogul oli kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.

Valimisõigus oli neil, kes valimisnimekirjade koostamise ajaks olid saanud vähemalt 22-aastaseks, olnud vähemalt 3 aastat Eesti Vabariigi kodanikud. Hääleõiguslikud ei olnud hooldamise all nõdra- või hullumeelsena, pimedana, kurttumma või pillajana. Samuti ei tohtinud hääletada need, kes said riigilt või kohalikult omavalitsuselt alalist ülalpidamist või on võetud sundhooldusele vastava seaduse alusel. Hääletusõigus puudus vahialustel ja neile, kes olid mõistetud sunnitööle või vangi või viibisid nakkushaiglas ravil või olid sõjaväes ajateenistuses.

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne võitis 55 valimisringkonnas. 8 ringkonnas võitsid Rahvarinde toetajad. Ükski neljast naiskandidaadist nõutaval hulgal hääli ei kogunud. Kõige vanem valitud liige oli 69-aastane Karl Ernst Särgava Tallinnast. Kõige noorem oli samuti Tallinnast 26-aastane Neeme Ruus. Kautsjoni kaotasid 50 kandidaati, kes said oma valimisringkonnas alla 25 protsenti antud häältest. Kõige vähem saadi 148 häält. Kõige väiksema häälearvuga sai Riigivolikokku Leopold Johanson.

Välislingid

Kirjandus

  • L. Valimisarvud. Vaba Maa, 28. veebruar 1938, nr. 49, lk. 2.