Eesti Omavalitsus

Allikas: Metapedia
(Ümber suunatud leheküljelt Eesti omavalitsus)

Eesti Omavalitsus (saksa keeles Estnische Selbstverwaltung) oli Teise maailmasõja ajal, aastail 1941 kuni 1944 Saksa okupatsiooni vägede poolt Eestis tsiviilvalitsemise teostamiseks moodustatud valitsus.

Eesti Omavalitsuse nimetas ametisse 15. septembril 1941 Põhjarinde tagala ülemjuhataja Franz von Roques tehes Eesti Omavalitsusele ülesandeks teostada ülemjuhataja nimel tsiviilvalitsemist Eesti Vabariigis valitsenud seaduste kohaselt. Tagalaülemale jäi õigus tühistada või muuta Eesti Omavalitsuse otsuseid. Eesti Omavalitsus võis anda tagalaülema volitusel seadusejõulisi määrusi. Omavalitsus taaskehtestas 14. oktoobril 1941. aastal Eestis enne 21. juunit 1940. aastal kehtinud seadused, mis olid jõus, kui ülimuslike Saksa seadustega ei olnud vastuolusid. Saksa okupatsioonivõimud andsid ametlikult tsiviilvõimu üle Eesti Omavalitsusele 5. detsembril 1941, Tallinnas Kadrioru lossis toimunud üritusel, kus Saksa riigikomissari Hinrich Lohse esindaja Matthiesen nimetas ametisse kindralkomissari Karl-Siegmund Litzmanni.

Eesti Omavalitsuse liikmeteks määrati

Mall:Pooleli Eesti Omavalitsuse Haldusjaotusena, kasutati enne Eesti NSV moodustamist kehtinud piirkondade piire: Eesti haldusjaotus.

Sama käskkirjaga määrati ka maavanemad ja linnapead:

5. detsembril 1941 asus Eestis tegevusse Saksa tsiviilvalitsus ning EO allutati Eesti kindralkomissar Karl Siegmund Litzmannile.

Politsei ja Omakaitse Valitsus

Politseiasutused 1941. aastal

Saaremaa prefekt E.Hauser, Poliitilise politsei komissar H.Zernask[2], Orisaare jaoskond-komissar J.Vainura.

Politseiasutused 1942. aastal

Kriminaal- ja poliitiline politsei

1942. aasta maikuus toimus politseiasutuste reorganiseerimine ning kriminaal- ja poliitiline politsei - Julgeolekupolitsei, mis allutati formaalselt Eesti Omavalitsusele, faktiliselt aga Julgeolekupolitsei ja SD ülemale Eestis, kelleks oli Eestis Martin Sandberger kellele allusid Saksa Julgeolekupolitsei ja SD ja Eesti Julgeolekupolitsei ja SD.

Välispolitsei

Mall:Pooleli

Omakaitse

Eesti Noored

Eesti Noored oli alates 1942. aastast tegutsenud noorteorganisatsioon. Organisatsiooni tegevus toimus nagu see oli toimunud Eesti Vabariigis tegutsenud skautide, noorkotkaste, kodutütarde noorteorganisatsioonides. Eesti Noorte vormiriietuseks olid sinine pluuse, mustad põlvpüksid ja suusamütsisarnane müts, mille ees oli rombikujuline märk, kus eesti rahvusvärvide taustal oli kujutatud ristatud mõõk ja viljapea.

Juhid ja organisatsioon=

Peastaabi ülemaks oli Gustav Kalkun, saksa okupatsioonivõimude poolseks juhiks oli Kindralkomissariaadi Noorteosakonna juhataja Bannführer Knoll.

EN Peastaabi osakonnad:

 • personaliosakond - juhataja Valter Suigusaar;
 • kehalise kasvatuse osakond - juhataja Ardo Tarem;
 • treeninguosakond - juhataja Herbert Michelson;
 • sotsiaalhoolekande osakond - juhataja (?);
 • administratsiooniosakond - juhataja Karl Vääri;

Maakondade allorganisatsioonide juhtid:

 • Harjumaal - Karl Lipping,
 • Järvamaal - Erich Haas,
 • Läänemaal - (?) Alla,
 • Petserimaal - Alfred Nigol,
 • Pärnumaal - Rudolf Aru [hiljem V. Suigussaar],
 • Saaremaal – Elmar Sääsk,
 • Tallinnas - Raimond Pals,
 • Tartus - Juhan Võsu,
 • Tartumaal - (?) Illaru,
 • Valgamaal - Enn Teenu,
 • Viljandimaal - Edgar Kiik,
 • Virumaal – Edgar Aavik ja
 • Võrumaal - (?) Laurimaa[3].

Märtsis 1943. ilmus ajalehtedes üleskutse, kus noorteorganisatsiooni Eesti Noored liikmeks astumiseks. Põhitegevuseks EN-is oli seal märgitud: korravalve, hädaabiteenistus, õhu- ja gaasikaitse, tuletõrje, sideteenistus, ühiskondlik teenistus, kudumisteenistus [tütarlastele] ja vabatahtlik põllutöö. 1944. aasta veebruaris oli Tallinna piirkonnas astunud mitmesugustesse tagala sõjalistesse abiteenistustesse 1250 noort.

Viited

 1. Pruun katk. Saksa fašistlik okupatsioon Eestis 1941-1944. Dokumente ja materjale. Tallinn "Eesti Raamat", 1988, lk. 111, Sisedirektori käskkiri nr. 2
 2. Pruun katk. Saksa fašistlik okupatsioon Eestis 1941-1944. Dokumente ja materjale. Tallinn "Eesti Raamat", 1988, lk. 131
 3. Eesti noored tagalateenistustes