Liberaalkapitalism

Allikas: Metapedia

Liberaalkapitalism on ühiskonna- ja majandusvorm, mis peegeldab kodanluse olemust ja iseloomu ning selle riigipoliitilist vastet kehastab läänelik demokraatia. Liberaalkapitalism vastab materialistlikule ellusuhtumisele, see soodustab dekadentsi ning viib väljakasvanud rahvaste ja rasside hävinemiseni ning teenib amerikanismi ja selle püüdlemist maailmavalitsemise poole.

Liberaalkapitalismis sulanduvad liberalistlik ühiskonnavorm ja kapitalismi majandusvorm tapvaks mürgiks vabade rahvaste tõu- ja loomupärase säilimise ja kõrgemalearenemise suhtes. Liberalism ja kapitalism on vältimatult liitlased, kuna kindlate seisukohtade puudumine ning väärtuste suhtelisus soodustavad sellist majandusvormi, mille ainus püüd on raha omamine, samas kui vastupidi kapitalism rõhub inimeste madalatele instinktidele – kadedus, egoism, kasumlikkus – materialism soodustab seda, millel hiljem sirgub liberalismi mürgine vili.