Kodanlus

Allikas: Metapedia

Kodanlus (kommunistlik väljend pursuid) on rikas sotsiaalne kiht kapitalistlikus ühiskonnas. Algselt oli kodanlase ideaaliks vaba, vastutustundlik ja -suutlik indiviid, kuid reaalsus näitas peagi, et selline individualism sai viia vaid materialismini. Kodanlane muutus isikuks, kes soovis teenida tasu ja mitte ühiskonda. Kodanlane seab oma enese heaolu kõrgemale ühiskonna (terviku) omast ja soovib eneses näha maailma keskpunkti. Mugavus, piiratud moraal ja elatustase peavad olema elu mõõdupuukeks ning riiklike püüdluste keskmes. Sellega rahuldub kodanlase tahe. Sellest vaimust on tekkinud tänane kodanlus.