Kapitalism

Allikas: Metapedia

Kapitalism on ühiskondlik-majanduslik süsteem, mis põhineb tootmisvahendite eraomandusel.

Kapitalism lähtub arusaamast, et riigi sekkumine majandusprotsessidesse, näiteks raha- või hinnapoliitikasse, takistab üldheaolu arengut.

Kapitalism sai valitsevaks majandussüsteemiks 19. ja 20. sajandil tööstusrevolutsiooni tulemusel. Kapitalismis on rikkuste loomisel ja majanduse arengus olulisim osa vabal turumajandusel ja konkurentsil, riigi osa majanduse reguleerimisel on piiratud.

Vaata ka