Rass

Allikas: Metapedia

Rass on bioloogiast pärinev mõiste inimeste, loomade ja taimede kohta. See on grupp üksteisega geneetiliselt suguluses olevaid inimesi. Suurim loomulik kooslus, mis erineb teistest ühiste hingeliste ja kehaliste tunnuste poolest, mis on geneetiliselt määratud. Rassid on ühe liigi allüksused ja nad saavad oma liigi erinevate rassidega järglasi saada.

Inimeste eri rassidesse liigitamise aluseks olevateks omadusteks on kõige sagedamini naha värvus; pea ja selle osade kuju; keel, kultuur ja eeldatav geograafiline päritolu. Eksisteerib kolm suurrassi (suurt rassigruppi): mongoliidne, europiidne ja negriidne. Kusjuures mõned rassid (austraalliidid, nagu pügmeenid või bušmanid) on sedavõrd erinevad, et nad tuleks omakorda eraldi grupeerida. Europiidne rass jaotatakse üldiselt järgnevalt: fääli, põhja, idaeuropiidne (idabalti), ida (alpiniidne), dinaari ja lääne (vahemere) rassiks. Need alarassid ei eksisteeri kuskil Euroopas puhtakujulistena. Rassid tekivad mutatsioonide, isolatsiooni ja väljavaliku tulemusel. Rahvaste rassiline koosseis kuulub nende rahvusomapära juurde.

Tänased suurrassid pole ilmselt vanemad kui 35 000 aastat. Alates 20. sajandi keskpaigast toimub intensiivsem inimrasside segunemine.

Tänaste inimeste esivanemate hulka ei kuulu neandertallased või Heidelbergi-inimesed, kuid nende jäljed võivad olla tänapäevalgi nähtavad.

Europiidse rassi alajotus Hans F. K. Güntheri järgi

Fail:Rassitüübid-günther.jpg
Euroopa, Põhja-Aafrika ja Eel-Aasia rassid
Hans F. K. Günther (1930-ndad aastad)
  • Nordische Rassepõhjarass - põhjamaine rass – põhjarassi tüüp.
  • Westliche (mediterrane) Rasse - läänel rass – vahemere rass – vahemere tüüp.
  • Dinarische Rassedinaari rass.
  • Ostische (alpine) Rasseida rass – alpiini rass – ida rassitüüp.
  • Ostbaltische Rasseidabalti rass – idabalti tüüp.

Tsitaadid

  • "Veri on paksem kui vesi."
  • "Sama nägu, sama rass."
  • "Inimene peaks, ükskõik, mis juhtugu, hoidma oma kasti, rassi ja tõugu." ~ Rudyard Kipling
  • "Rass on kõik - muud tõde ei eksisteeri." ~ Benjamin Disraeli

Vaata ka

Välislingid

Videod

Kirjandus