Amerikanism

Allikas: Metapedia

Amerikanism on Ameerika Ühendriikide globaalse ülemvõimu tunnustamine koos selle ühiskondlik-kultuurilise mudeliga. Amerikanism on kõige ekstreemsemalt väljakujunenud kodanlik-materiaalne ellusuhtumine ja seega tänase dekadentsi põhijõud. Siinjuures ei ole aga tegu vananenud rahvaste loomuliku lagunemisprotsessiga, vaid juhitud ja suunatud protsessiga, mille eesmärgiks on väljakasvanud rahvaste hävitamine ja ülemailmse manipuleeritava inimese loomine materialistliku maailmainimkonna raames.

Amerikanismi ja kavandatud maailmatsivilisatsiooni võimukandjaks on USA, mille mudeli järgi see ühiskond luua tuleb. Amerikanism on liberaalkapitalismi vaimne-hingeline relv, mis võimaldab ta põhivõimul (USA-l) teiste riikide kultuurilise koloniseerimise, mis on US-imperialismi kasvulavaks. Amerikanismi sihiks on kõigi inimeste muutmine massitarbijateks, kel pole kõrgemaid huvisid ega sidet rahva, rassi, kultuuri ja traditsioonidega. Seega on amerikanism üks internatsionalismi ilmingutest, mis tipneb ettekujutusega maailmariigist (inglise keeles „one world“), milleni on võimalik jõuda vaid maailmavalitsemise kaudu.

Kui teised internatsionalismi vormid rakendavad eelkõige sundmeetmeid, siis püüab amerikanism inimeste poolehoidu ja nõusolekut saavutada, korrumpeerides – läbi saamahimu, egoismi, kadeduse jne – nende tahte. Seega on amerikanism rahvaste kõige ohtlikum vaenlane, kuna ta ei hävita mitte ainult nende vabaduse, vaid ka hinge ja tahte. Amerikanismi vasteks poliitikas on läänelik demokraatia, milles ta kõige mõjusamalt ja segamatult saab areneda ning oma laastamistööd teha ja täide viia. Amerikanismi poolt kiirendatud dekadents pole seega loomulik, vaid on kunstlikult loodud.

Amerikanismi põhjuskeks ei ole „ameerika imperialism“ kui selline, vaid eurooplaste vabatahtlik ning kuulekas allumine. Amerikanism puudutab põhimõtteliselt kõiki eluvaldkondi: keel, toitumine, kultuur, rõivad, muusika, film jne. Nii asendatakse euroopa müüdid ja ettekujutused ameerika omadega. Muuhulgas väljendub see selles, et eurooplased ei püüa isegi oma sõltumatut kaitsevõimet tagada (NATO). USA saab vaid seetõttu tugev olla, kuna meie oleme ja tahame nõrgad olla.

Välislingid