Internatsionalism

Allikas: Metapedia

Internatsionalism on püüd ülemaailmselt rahvusi, nende majandusi ja traditsioonilisi eluviise valitseda ja ümber vormida ning kasumi nimel ekspluateerida. Igasugune internatsionalism on inimeste võrdsuse väärusu vili. Internatsionalism soovib kõik inimesed allutada rahvusvahelisele süsteemile, olgu see siis poliitiline, kultuuriline, sotsiaalne ja/või religioosne. Internatsionaalsed liikumised taotlevad kokkuvõttes globaalset ülemvõimu. Kuna inimesed ei ole võrdsed ja jagunevad rassideks, rahvasteks ning kaheks sooks siis on maailmavalitsus mõeldav, kas brutaalse türanniana või ühtlustava ja dekadentse, materialistliku maailmatsivilisatsioonina. Suurimad internatsionaalsed liikumised on liberaalkapitalism, marksism, kristlus, vabamüürlus. Tänapäeval on internatsionalismi peamisteks tööriistadeks kujunenud ÜRO ja õpetus globaliseerumisest.