Globaliseerumine

Allikas: Metapedia

Globaliseerumine on kõigi kauplemis- või tootmistegevuste kui ka majandus- ja finantsringluse ning informatsioonivõrgustike laiendamine kogu maakerale. Samaaegselt internatsionaliseeritakse ka kultuur. Globaalsus on doktriin, mis selle nähtuse üldistamist jaatab ja annab talle ideoloogilise õigustuse.