Marksism

Allikas: Metapedia

Marksism on Karl Marxi ja Friedrich Engelsi loodud teoorial põhinev sotsiaalne teooria, poliitiline praktika ja ideoloogia.

Marksismi rakendamine reaalses poliitikas, eriti Nõukogude Liidus avaldas suurt mõju 20. sajandi maailmale. See on nõudnud rohkem inimohvreid, kui mistahes teine poliitiline ideoloogia.

Marksism propageerib internatsionalismi ja internatsionalistlikku suurriiki. See ei pea oluliseks erinevaid rahvaid ega kultuure, vaid soovib need muuta ühetaoliseks massiks. Marksistlik õpetus ei arvesta inimeste bioloogilis-antropoloogiliste erinevustega. Selle järgi on kõik inimesed võrdsed, kui nad kasvavad sarnastes tingimustes.

Marksism ei tunnista inimeste erinevaid võimeid ja eripäraseid andeid.

Marksismist on palju üle võtnud ka liberaalsed parteid. Näiteks rassiidee terav eitamine on alguse saanud just marksistlikest doktriinidest.

Üldises keelekasutustes nimetatakse marksismi ka kommunismiks või bolševismiks, ekslikult ka sotsialismiks. Marksistliku õpetuse läbikukkumisega Nõukogude Venemaal ja teistes idabloki riikides pole marksismi siiski maha kantud, sest nähtused, millel see ideoloogia põhineb on endiselt elus – ühetaolisuse idee, klassiarusaam, materialism ja sotsiaalne kadedus.

Kirjandus ja ajakirjandus