Licht

Allikas: Metapedia

Juudi kultuuriselts "Licht" oli Tallinnas 1926. aastal asutatud marksismi-leninismi poliitilist suunda toetav antisionistlik ühiskondlik organisatsioon, mille põhilised liikmed (umbes 120 inimest) olid Eestis elavad juudi rahvusest isikud. Aastal 1938. aastast oli "Lichti" esimeheks Moses Sachs.

Oma tegevuses marksismi-leninismisi ideoloogia ja maailmavaate levitamisel tegid seltsi liikmed koostööd Nõukogude liidu juhitava Kommunistliku Internatsionaali allorganisatsiooni MOPR-i ehk Rahvusvahelise Tööliste Abistamise Organisatsiooni ja Rootsis (Skandinaaviamaades) paiknenud EKP KK Organisatsioonilise Bürooga ning levitas kommunistlikku kirjandust.

Poliitiline tegevus

"Lichti" paljud aktivistid- Moissei Pekker, Simon Perlman, Lazar Vseviov, Ksenia Aisenstsdt, Leo Aisenstadt, Hans Grabbe (õieti Hasa Hoff), Sosja Schmotkina, Jossif Goldman, Viktor Feigin astusid 1936. aastal EKP liikmeiks. "Licht" trükkis ka marksistlikku kirjandust ja ajakirja "Kommunist" rikka juudi kaupmehe poja ja pangadirektori Leo Aisenstadti korteris. Trükkaleiks olid Ksenia Aisenstadt ja Sosja Schmotkina Kogumik "1940. aasta revulutsioon Eestis".

Aastal 1938 asus kultuuriselts "Licht" Tallinnas Lembitu 27-4. Korter kuulus seltsi esimehele Moses Sachsile. Tallinna -Harju Prefektuurile 1938. aastal lähetatud avalduse järgi oli aseesimeheks pangadirektor Leo Aisenstadt. Aisenstadtide suguvõsast pärines ka eesti juutide kultuuromavalitsuse juht Hirsch Aisenstadt, kes NKVD hävituspataljoni astus ta Grigori Aisenstadti nime all. Ta represseeriti 1949. aastal.

Teised juhatuse liikmed olid : Siimon Perlman , Siimon Kitt, Sosja Schmotkina, Leo Epstein, Leo Abramovitš, Hasa Hoff, Lazar Vseviov ja Siimon-Ber Strassman.

Tegevus 1940. aasta juunipöörde ajal ja hiljem

Suur osa "Lichti" liikmeid võttis osa 1940. aasta sotsialistlikust revolutsioonist. Riigipöörde järel likvideeris Nõukogude võim juba juulis juudi kultuurautonoomia ning sulges juuli-augusti jooksul kõik juudi seltsid, ühingud ja korporatsioonid, tehes seda "Lichti" poolt esitatud nimekirja alusel. Paljud "Lichti" liikmed astusid hävituspataljonidesse, kuid eksisteeris koguni omaette juudi hävituspataljon.

Välislingid

Vaata ka

Allikas