Kommunism

Allikas: Metapedia

Kommunism (ladina keeles communis – ühiselt) on klassideta ühiskonna poliitiline siht, utoopia, milles on eraomandi tootmisvahendid kaotatud ja saavutatud sotsiaalne produkt on kõigile ühtviisi kättesadav. Kommunism püüdleb kõigi inimeste võrdsuse poole, soovib läbi uue korra luua uut ja paremat inimest. Kõik katsed aga inimest sunduslikult muuta on ebaõnnestunud ja rahvad vabadusest ilma jätnud. Ajalooliselt on kommunistlike ideaalide pealesurumine toimunud riigivõimu sunnil. Kommunistlikud režiimid on alati juurdunud seal, kus ühiskonnad on (läbi sõja) kurnatud olnud ning enamasti on võimuhaaramine olnud vägivaldne. Vt marksism.

Kirjandus