Tallinn

Allikas: Metapedia
Tallinna vapp.png

Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn. See on Eesti suurim linn ja asub riigi põhjarannikul Tallinna ja Kopli lahe ääres.

Rahvastik

Rahvastiku muutumine
Aasta Rahvaarv
1372 3 250
1772 6 954
1816 12 000
1834 15 300
1851 24 000
1881 45 900
1897 58 800
1925 119 800
1959 283 071
1989 478 974
1996 427 500
2000 400 378
2009 404 005

Pärast Põhjasõda oli Tallinnas vaid paar tuhat elanikku. Elanike arv suurenes järgmiselt: 1820. aastal oli see 13 000, 1881. aastal 45 900, 1897. aastal 58 800 ja 1917. aastal ligi 160 000. 1930. aastatel oli linnas 140 000 elanikku.

Rahvuslik koosseis

Tallinna rajamisest peale on linna elanikkonnas domineerinud põlisrahvus – eestlased.

Nõukogude okupatsiooni ajal organiseeritud immigratsiooniga asustati Tallinnasse uuselamurajoonidesse (Mustamäe, Väike-Õismäe, Lasnamäe) elama hulgaliselt peamiselt vene rahvusest koloniste. Tallinna elanike arv kasvas ebaproportsionaalselt kiiresti, ulatudes 1988. aasta alguseks koos tollal Tallinna haldusalasse kuulunud Maardu ja Sauega üle 500 000 piiri. Eestlaste osatähtsus langes samaks ajaks 47 protsendini. Pärast okupatsiooni lõppu on Tallinnast lahkunud kümneid tuhandeid mitte-eestlasi ning seetõttu on suurenenud ka eestlaste osatähtsus Tallinna rahvastikus 54 protsendini. Tallinna elanike arv oli 2000. aasta rahvaloenduse andmetel 400 378, nendest eestlasi 215 114 (53,7%), venelasi 146 208 (36,5%), muid rahvusi ning teadmata rahvusega 39 056 (9,7%). Statistikaameti arvestuse järgi olid 1. jaanuaril 2007 Tallinna elanikest 54,9% eestlased, 36,5% venelased, 3,6% ukrainlased ja 5,0% teistest rahvustest. Rahvastikuregistri arvestuse järgi olid 1. jaanuaril 2008 Tallinna elanikest 52,3% eestlased, 38,5% venelased, 3,9% ukrainlased ja 5,3% teistest rahvustest.

Tallinna elanikkonnas toimuvaid protsesse iseloomustab ka paneelelamute elanike siirdumine Tallinna äärelinnadesse ning Harju maakonda rajatavatesse madaltiheda asustusega uusasumitesse. Seetõttu on viimastel aastatel suhteliselt kiirema rahvaarvu kasvuga linnaosadeks Tallinnas muutumas Pirita ja Nõmme.

Aasta Arvestuslik
rahvaarv
1. jaanuari seisuga[1]
Elanike tihedus, in/km² Arvestuslik
rahvaarv
1. jaanuari seisuga[2]
2001 399 685 2525,3 ...
2002 398 434 2517,4 ...
2003 397 150 2509,3 377 890
2004 396 375 2504,4 392 306
2005 396 010 2502,1 401 502
2006 396 193 2503,3 403 505
2007 396 852 2507,4 399 096
2008 397 617 2512,2 401 372
2009 398 594 2518,4 404 005
1. Statistikaameti koduleht
2. Rahvastikuregistri järgi