Eesti Vabariigi peaminister

Allikas: Metapedia

Eesti Vabariigi peaminister on Eestis Vabariigi Valitsuse juht. Koos teiste ministritega kannab ta vastutust valitsuse tegevuse eest. Praeguse peaministri, Taavi Rõivase nimetas ametisse president 26. märtsil 2014.

Kuni Eesti esimese põhiseaduse jõustumiseni 1920. aastal oli Eesti peaminister ühtlasi valitsusjuht ja riigipea. 1920–1934 peaministri ametikoht Eestis puudus ja valitsust juhtis Riigivanem. Peaministri ametikoht loodi uuesti 1934. aasta põhiseadusega, mis võttis riigivanemalt ära valitsusjuhi funktsiooni.

Ülesanded 1992. aasta põhiseaduse järgi

Peaminister esindab Vabariigi Valitsust ja juhib selle tegevust. Ta juhatab valitsuse istungeid, kirjutab alla valitsuse õigusaktidele, nõuab ministrilt seletust tema tegevuse kohta, teeb seaduses ettenähtud juhtudel Vabariigi Presidendile ettepaneku muuta valitsuse koosseisu, esindab valitsust kohtus või annab volituse valitsuse esindamiseks kohtus, juhib Eesti seisukohtade kujundamist Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ning esindab Eestit Euroopa Ülemkogus ja Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokkutulevas nõukogus.

Peaministrite loend


Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Partei
Konstantin Päts 12. november 1918 8. mai 1919 Maaliit
Otto Strandman 8. mai 1919 18. november 1919 Eesti Tööerakond
Jaan Tõnisson 18. november 1919 28. juuli 1920 Eesti Rahvaerakond
Ado Birk 28. juuli 1920 30. juuli 1920 Eesti Rahvaerakond
Jaan Tõnisson (2. ametiaeg) 30. juuli 1920 26. oktoober 1920 Eesti Rahvaerakond
Ants Piip 26. oktoober 1920 20. detsember 1920 Eesti Tööerakond
Konstantin Päts 24. jaanuar 1934 3. september 1937 parteitu
Kaarel Eenpalu 9. mai 1938 12. oktoober 1939 parteitu
Jüri Uluots 12. oktoober 1939 21. juuni 1940 parteitu
Mart Laar 21. oktoober 1992 8. november 1994 Isamaaliit
Andres Tarand 8. november 1994 17. aprill 1995 parteitu
Tiit Vähi 17. aprill 1995 17. märts 1997 Eesti Koonderakond
Mart Siimann 17. märts 1997 25. märts 1999 Eesti Koonderakond
Mart Laar (2. ametiaeg) 25. märts 1999 28. jaanuar 2002 Isamaaliit
Siim Kallas 28. jaanuar 2002 10. aprill 2003 Eesti Reformierakond
Juhan Parts 10. aprill 2003 13. aprill 2005 Res Publica
Andrus Ansip 13. aprill 2005 26. märts 2014 Eesti Reformierakond
Taavi Rõivas 26. märts 2014 Eesti Reformierakond