Euroopa Liit

Allikas: Metapedia
EL rahade jaotumine 2008.jpg

Euroopa Liit (lühend EL) on 27 riigist moodustatud riikide liit (õigemini liitriik). Kuigi Euroopa Liit oli algselt mõeldud Euroopa riikide ühendusena, käivad käesoleval hetkel kõnelused Türgi võimaliku liitumise üle.

Euroopa liidu alguseks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamist 1951. aastal ning Rooma Lepingute sõlmimist 1957. aastal Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Rangemalt võttes rajati Euroopa Liit 1993. aastal Maastrichti lepinguga.

Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise Euroopa Liidu piires. Selline protsess ohustab Euroopa rahvuste püsimajäämist ja ei ole ühildatav rahvusriikide kotseptsioonidega.

Kuueteistkümnes liikmesriigis on võtnud tarvitusele ühisvaluuta euro.

Euroopa Liidu liikmesriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Välislingid