2007

Allikas: Metapedia

Jaanuar

  • 1. jaanuar: Euroopa Liidu uuteks liikmeteks said Bulgaaria ja Rumeenia.
  • 17. jaanuar: Risto Teinoneni suhtes algatati kriminaalasi, mis käsitles Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud püsiva organisatsiooni loomist, sellesse liikmete värbamist ja riiki õõnestavate sõjaliste laagrite korraldamise kavatsust. 2008. aasta novembris lõpetati süüteo kohtueelne uurimine süüdistust esitamata.

Veebruar

Aprill

Mai

Juuni

Oktoober

Detsember