Avalik Arvamus

Allikas: Metapedia

Avalik Arvamus on 1988 Võrus asutatud Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr. 1 sõltumatu häälekandja.

Avalik Arvamus on A4 formaadis klamberköites 3–6 leheküljest koosnev ajakiri.

Ajalugu

Eesti NSV-s, nii nagu kogu Nõukogude Liidus, allus trükisõna tsensuurile ja kirjanduse väljaandmine oli lubatud vaid riiklikele, kommunistliku partei kontrolli all olevatele kirjastustele. Sõltumatu kirjandus sai levida vaid käsikirjaliselt paljundatuna, käest kätte liikudes.

Sellest põhimõttest lähtuvalt hakati MRP-AEG infobülletääni eeskujul välja andma omakirjastuslikku Kolonni häälekandjat Avalik Arvamus. Avaliku Arvamuse toimetajaks oli kavandatud Kadi Kuus, kuid kuna Riiklik Julgeoleku Komitee avaldas survet nende perekonnale, tõmbus Kadi Kolonni tööst kõrvale. Avalikku Arvamust asus toimetama Ain Saar.

Esimene number nägi ilmavalgust 4. jaanuaril 1988. Avalikku Arvamuse paljundamisega tegelesid Mia-Ly Danieli, Kaja Tullus ja Enna Raudpuu, kirjutades seda ümber kirjutusmasinal läbi kopeerpaberi.

Avaliku Arvamuse tiraaž jäi väikseks ja tänaseks säilinud numbrid on haruldus.

Avaliku Arvamuse levitati enamasti Kolonni liikmete seas, kuid selle omanikuks võis saada ka Võru kohvikus Rannatare, kus häälekandja kiirelt läbi müüdi.

Julgeolekukomitee Võru osakonna ühe operatiivtöötaja ülesanne oli komiteele Kolonni häälekandja hankimine. Kolonni volikogu liige Raivo Paas on öelnud: ”Kui poliitiline kliima peaks halvenema ja Kolonn kaduma, on julgeoleku arhiiv üks kindlaimaid kohti Avaliku Arvamuse säilitamiseks ajaloo tarbeks. Küll ükskord tuleb aeg, kus meie kirjutisi loevad ajaloolased ja annavad Kolonni tegevusele ehk õiglase hinnangu.” (Võru veri ei värise. Vaba-Sõltumatu Kolonn nr. 1 XX sünnipäeva väljaanne 1987-2007, lk. 38)

1988. aastal ilmus 7 Avaliku Arvamuse numbrit.

Avaliku Arvamuse teine periood

2. veebruaril 2007 hakkas Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 taas väljastama oma häälekandjat Avalik Arvamus. Ilmus 8 numbrit. 2008 avaldati 3 Avaliku Arvamuse numbrit ja 2009 11 numbrit.

Pildid

Välislingid

2007

2008

2009