Mall:Valitud artikkel

Allikas: Metapedia
Raudvärava lahingu oletuslik skeem

Raudvärava lahing oli 1032. aastal toimunud merelahing eestlaste ja Novgorodist saabunud Ulf Ragvaldssoni juhitud laevastiku vahel. Kokkupõrge toimus arvatavasti Aegna saare ja Rohuneeme vahelises väinas. Eestlased lõid rünnaku tagasi ja hävitasid enamiku Novgorodi laevastikust.

See oli esimene teadaolev merelahing Tallinna sadama kaitseks.

Ainus kirjalik allikas Raudvärava lahingu kohta on Novgorodi Nikoni ja Voskressenski kroonika. Arvatavas lahingupaigas ei ole teostatud arheoloogilisi töid ja enamik teadmisi lahingu kohta põhineb oletustel.

Suunamuutus Rootsi poliitikas sai alguse 1019. aasta Uppsala tingil, kus Thorgnir, Rootsi Tnethlandi maakonnast pärit mõjukas seadusetundja tõstatas Rootsi ja Norra vahel rahu sõlmimise küsimuse, et vabastada käed idapoolsete maade vallutamiseks. Tema kuulsaks saanud kõne juhatas sisse Skandinaavia ja Novgorodi ühise Eesti-vastase vallutuspoliitika. Loe edasi ...Arhiiv