Metapeedia:Valitud artiklid

Allikas: Metapedia

Valitud artikleid hinnatakse Metapeedia parimateks artikliteks. Igal nädalal tutvustatakse üht neist Metapeedia esilehel.

Valitud artikkel peab vastama järgnevatele kriteeriumidele:

 1. Hästi kirjutatud:
  • (a) Artikkel on selge sõnastuse ja korrektse õigekeelega;
  • (b) Artikkel hõlmab kogu teemat: see ei jäta tähelepanuta peamisi fakte ega detaile;
  • (c) Artikkel vastab Metapeedia stiilijuhendile, jäädes sõnastuselt neutraalseks;
 2. Artiklil on:
  • (a) sissejuhatus, mis võtab teema kokku ja valmistab lugejat ette järgnevateks peatükkideks;
  • (b) korralik struktuur: peatükid ja mahukas sisukord; ning
  • (c) viited: iga lõigu juures on viited kasutatud allikatele. Kui lõik on kirjutatud ainult ühe allika põhjal, siis piisab ühest viitest lõigu lõpus.
 3. Pildid. Pildid on teemakohased ja varustatud sobivate selgitustega.
 4. Pikkus. Artikli tähelepanu on koondatud selle teemale, laskumata ebavajalikesse üksikasjadesse.