Seadusandlik Delegatsioon

Allikas: Metapedia

Seadusandlik Delegatsioon oli Eesti vabariigi valitsemise ajutise korra § 12 alusel Asutava Kogu poolt oma liikmete seast valitud seadusandlik asutis, mille peale olid pandud jooksva seadusandluse ülesanded.

Seadusandliku Delegatsiooni esimees oli Asutava Kogu esimees August Rei.

15. juulil 1919 valiti Seadusandliku Delegatsiooni liikmeteks:

Delegatsioon pidas 16. juulist 1919 kuni 1. detsembrini 1920 86 koosolekut.