Sakslased

Allikas: Metapedia

Sakslased (endanimetus die Deutschen) on etnos (Volk), mis jagab ühist saksa kultuuri, räägib saksa keelt emakeelena ning on saksa päritolu.

Sakslasteks võidakse ekslikult nimetada ka Saksamaa Liitvabariigi kodanikke üldiselt.

Maailmas on umbes 100 miljonit saksa keele emakeelena rääkijat, umbes 75 miljonit neist peab end sakslasteks. Lisaks on 70 miljonit inimest saksa päritoluga (peamiselt USAs, Brasiilias, Kasahstanis ja Kanadas), kes ei räägi saksa keelt emakeelena, kuid võivad end pidada siiani etnilisteks sakslasteks. Seetõttu on sakslaste koguarv 75 ja 160 miljoni vahel, olenevalt kriteeriumitest (emakeelena rääkijad, etnilised sakslased või osaliselt saksa päritoluga).

Sakslased moodustavad tähtsa rahvusvähemuse mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (Poola, Ungari, Rumeenia, Venemaa), aga ka Namiibias, Lõuna-Brasiilias, Argentinas, Tšiilis ja Paraguays.

Sakslased maailmas

Sakslased või nende järeltulijad asustavad ka mitmeid riike maakera eri osades.

Päritolu

Sakslased on germaani rahvas. Entograafid arvavad, et kõik germaani keeli rääkivad rahvad laiendasid oma asualasid Jüütimaast ja Läänemere edelaosast enne migratsiooniperioodi. Enne seda migreerusid nende esivanemad Musta mere piirkonnast ja saabusid Lõuna-Skandinaaviasse. Assimileeriti teised rahvad, nii Skandinaaviat asustanud soome-ugrilased ja inimesed, keda nad kohtasid teel Aasiast. Läänemerest lõunas assimileeriti, hävitati või aeti neilt aladelt välja keldid. Hilisemas ajaloos segunesid sakslased - nagu enamus Euroopa rahvaid - piirduvate etniliste gruppidega, nagu roomlased ja slaavlased.

Viited