Riigihoidja

Allikas: Metapedia

Riigihoidja oli Eesti riigipea ametinimetus alates Rahvuskogu poolt vastu võetud Eesti Vabariigi Põhiseaduse avaldamisest Riigi Teatajas 3. septembril 1937, kuni Vabariigi Presidendi ametisseastumiseni 24. aprillil 1938.

Seni ametisolnud Peaminister Riigivanema ülesannetes täitis alates 3. septembrist 1937 kuni 21. aprillini 1938 Peaministri ja Riigivanema ülesandeid Riigihoidja ametinimetusega. Alates uue põhiseaduse kehtimahakkamisest 1. jaanuaril 1938 kasutas ta ka uues põhiseaduses ette nähtud Vabariigi Presidendi eriõigusi.

Alates I Riigivolikogu ja I Riiginõukogu kokkuastumisest 21. aprillil 1938, kuni Vabariigi Presidendi ametisseastumiseni täitis Riigihoidja uues põhiseaduses ette nähtud Vabariigi Presidendi ülesandeid.

Ainsaks Eesti Vabariigis ametis olnud Riigihoidjaks oli Konstantin Päts[1].

Viited

Riigihoidja käskkiri nr. 1.

RT 1937, 73, 613.

3. septembril 1937.

Täna, 3. septembril 1937, on Riigi Teatajas nr. 71 avaldatud Rahvuskogu poolt vastuvõetud ja Riigivanema poolt väljakuulutatud Eesti Vabariigi Põhiseadus ja Üleminekuaja seadus.

See Riigi Teataja number on saadud Riigikantseleis 3. septembril 1937 kell 14.45.

Üleminekuaja seaduse § 3 alusel olen asunud Riigihoidja ametisse 3. septembril 1937 kell 14.45.

K. Päts.

Välislingid