Metapeedia:Stiilijuhend

Allikas: Metapedia

Metapeedia stiilijuhend on juhiste kogum neile, kes kirjutavad ja muudavad Metapeedia artikleid. Nende juhistega loome ühtse, loetava ja usaldusväärse entsüklopeedia.

Sisu

Alati ei ole lihtne selgelt määratleda, millised teemad on sobivad Metapeedia artiklite loomiseks. Peamiseks juhiseks on, et teemad oleks kirjutatud pro-euroopalikust seisukohast.

Näiteid teemadest, mis sobivad Metapeediasse.

 • Ideoloogia ja filosoofia.
 • Pro-Euroopalikud inimesed, parteid, liikumised, kirjandus, üritused, veebilehted jne.
 • Ajalooliste sündmused, mis on seotud pro-Euroopa võitlusega - Näiteks rekonkista, Prantsuse revolutsioon, Teine maailmasõda, mitte-eurooplaste Euroopa territooriumi vallutamine (ottomannide, mauride ja hunnide vallutused).
 • Massimeedia: välismaine kontroll, valgete vastasus, vasakpoolne orientatsioon – Artiklid, milles tuuakse välja peavoolu meedia omanikud ja struktuurid.
 • Alternatiivne muusika - neofolk, ambient, folk metal, black metal, rahvuslik rock ja muud pro-euroopalikud žanrid.
 • Traditsionalism, ariosoofia, euroopa ja indo-euroopa traditsioonid jne.
 • Religioon - eelkõige kohalikud Euroopa religioonid, aga ka teised religioonid.
 • Füüsiline antropoloogia ja geneetika - IQ-uuringud, eugeenika, rassilise erinevusi jne.

Näiteid teemadest, mis ei sobi Metapeediasse.

 • Teemad, mis on liiga üldised - näiteks ei ole mõtet kirjutada pro-Euroopalikust seisukohast lähtuvat artiklit auto või jalgratta kohta.
 • Tähtsusetud või vähese tähtsusega inimesed ja rühmad - see on oluline, kui tegemist on Euroopa-meelsete inimestega või meie vastastega. Artiklil, mis räägib 15-aastasest anti-rassistist või rahvuslasest, kes ei paista millegagi silma, on üldsuse jaoks väike tähtsus.

Keel

 • Veenduge, et kirjutatu oleks neutraalses toonis. Liialdused ja iroonia ei kuulu Metapeediasse. Vaadake näiteks teisi entsüklopeediaid, saamaks aru, milline peab tekst olema.
 • Järgige kehtivaid grammatikareegleid.
 • Ärge kasutage lühendeid. Erinevalt paljudest trükitud entsüklopeediatest, ei ole Metapeedial probleemi teksti mahutamisega ja teksti on hõlpsam lugeda, kui see sisaldab lühendite asemel täissõnu.
 • Ärge kasutage kõnekeelt ega mina vormi. Entsüklopeedia tekst peaks olema stiililiselt kõrgemal tasemel.
 • Ärge kasutage keerulisemaid väljendid ja kirjakeelt, kui vajalik.


Järgnevalt mõned poliitkorrektsed väljendid, mis tuleks ümber tõlkida.

"Poliitiliselt korrektne nimetus Eestikeelne vaste
Mustanahaline Neeger, moor
Paremäärmuslane Rahvuslane, natsionalist, patrioot
Nats Natsionaalsotsialist
Neonats Rahvusradikaal
Romad Mustlased

Struktuur

 • Artikli esimeses lauses peaks üldjuhul artikli nimi olema rasvases kirjas.
 • Artikli esimene lause peaks soovitavalt olema teema lühitutvustus.
 • Artikli edasine tekst peaks kirjeldama teemat võimalikult üksikasjalikult. Kui tekst läheb pikaks, siis on kasulik see jagada alamrubriikidesse. Illustratsioonid on samuti oluliseks osaks artikli juures.
 • Alapealkirjadele või rubriikide pealkirjadele ei järgne koolonit.
 • Tuleb alati ära tuua allikad, need tuleks panna rubriigi "Viited" või "Allikad" alla.
 • Välislingid paigutatakse üldiselt artikli lõppu, iseseisva pealkirjaga "Välislingid".

Kaldkiri

Järgmised sõnad tuleks kaldkirja panna:

 • Võõrkeelsed väljendid.

Kategooriad

Kõikidele artiklitele tuleks määrata sobiv kategooria. Kui te ei leia sobivat spetsiifilist kategooriat, siis on parem see panna üldisemasse kategooriasse kui üldse mitte katalogiseerida.