Karl Saarmann

Allikas: Metapedia

Karl Theodor Saarmann (19. jaanuar 1893, Tallinn2. aprill 1948, Tallinn) oli Eesti õigusteadlane, riigikohtunik.

Elulugu

Karl Theodor Saarmann oli kaupmehe poeg.

1910 lõpetas Saarmann Tallinnas Nikolai Gümnaasiumi. 1911–14 õppis ta Peterburi Ülikoolis, 1918 ja 1920-22 Tartu Ülikoolis[1], kus 1922 lõpetas õigusteaduskonna.

1914–17 võttis ta ohvitserina osa Esimesest maailmasõjast. 23. novembril 1918 nimetati ta Tallinnas kohtu-uurijaks. 1918–21 oli ta Tallinnas kohtu-uurija ja kohtunik, 1921–23 Kohtuministeeriumi nõunik, 1923–35 Kohtupalati liige, 1925–30 ühtlasi TÜ kriminaalõiguse ja -protsessi õppejõud 1930–35 kriminaalõiguse professor (alates 1926. aastast erakorraline, alates 1931. aastast korraline) professor), 1935–40 riigikohtunik, 1940 töötas Tallinnas Kunstsarve Tehases. 1941–44 oli ta mobiliseerituna esialgu Eesti laskurkorpuse tagavarapataljonis, hiljem Komis õpetaja, 1944–48 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu osakonnajuhataja, 1946–48 ka ENSV Kohtu RK kodifikatsiooniosakonna juhataja ja Tallinna Juriidilise Kooli õppejõud.

Karl Saarmann oli Rahvuskogu liige ja Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku konsistooriumi assessor.

Saarmann avaldas töid kriminaalõiguse alalt. 2002 paigaldati ta kodumajale Tallinnas Paldiski maanteel mälestustahvel ja asutati Karl Saarmanni Selts.

Teoseid

 • Kriminaalõigus. Üld- ja eriosa. Tartu, 1930, 1935
 • Kriminaalseadustiku maksma panemise seadus. // XII õigusteadlaste päeva protokollid. Tartu, 1933
 • Kriminaalseadustik koos maksmapanemise seaduse ja distsiplinaarseadustikuga (kaasautor K. Matto). Tallinn, 1934
 • Kriminaalseadustik. Kommenteeritud väljaanne (kaasautor K. Matto). Tallinn, 1937
 • Kutsete osa uue põhiseaduse järgi. Uus Eesti, 16. veebruar 1938, nr. 46, lk. 7.

Viited

Kirjandus

 • Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III. Tartu, 1994, kd II, lk 56, lk 754
 • Eesti entsüklopeedia, kd 14, lk 450
 • Tartu ülikooli ajalugu: kolmes köites. Tallinn, 1982, kd III, lk 108
 • Ambach, G. Eesti kriminaalõiguse korüfee Karl Saarmann (1893–1948). // Akadeemia Nord Toimetised 19 (2003) lk 47
 • G. Ambach. Eesti kriminaalõiguse arenguteed. Kolmveerand sajandit esimese kriminaalseadustiku vastuvõtmisest. // Juridica (2004) 3, lk 151–160
 • Ambach, G. Karl Saarmanni elu ja tegevus pärast 1940. aasta suvist pööripäeva. Karl Saarmanni juriidilise raamatukogu käekäik. // Akadeemia Nord Toimetised 28 (2005)
 • Ambach, G. Karl Saarmann kui Eesti kriminaalõiguse formeerija ja arendaja. Tallinn, 2006