Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik

Allikas: Metapedia

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik (lühend E.E.L.K., inglise keeles Evangelical Lutheran Church Eesti Synod) on USA-s ja Kanadas tegutsev evangeelne eesti kirik.

Kirik on asutatud Eestis 1919. aastal, kuid 1944. aastal, enne Nõukogude Liidu teise okupatsiooni algust, lahkus piiskop Johan Kõpp koos kiriku juhtkonna, umbes poolte vaimulike ja kümnete tuhandete usklikega eksiili. 2010. aastal enamus paguluses asuvaid kogudusi allutas end Eestis tegutsevale Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) Väliseesti piiskopkonnana, kuid osa kogudusi jätkas iseseisvana, kasutades vahepeal nime Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit. Eesti ajal toiminud kiriku samastamine Eesti NSV-s tegutsenud legaalse kirikuga ei ole järjekindel, kuna Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku järjepidevuse kandjaks peetakse eksiilis toiminud Eesti õigeusu kirikut.

Eesti iseseisvumine 1918. aastal võimaldas asutada Venemaast sõltumatu Eesti evangeelset kiriku. Ajutise Valitsuse otsusega 26. veebruarist 1919 allutati Eestimaa konsistooriumile kõik Eestis asuvad kogudused (ka Lõuna-Eesti kogudused, mis seni allusid Riias asunud Liivimaa konsistooriumile). Kindraluperintendent Wilhelm Kentmann jätkas piiskopina ühinenud kiriku juhtimist, kuni samal aastal valiti piiskopiks Jakob Kukk ja pühitseti ametisse Nathan Söderblomi poolt 1921. astal.

Kuigi Eesti iseseisvumisel kadus vene kiriku surve ja repressioonid, kannatas kirik 1920. aastail riigi pahempoolse ja sekularistliku poliitika tõttu. Moraalseks võiduks oli usuõpetuse taaskehtestamine rahvahääletuse alusel 1922. aastal. Kirik lahutati riigist 1. jaanuaril 1926.

Kiriku sotsiaalne seisund paranes pärast 1934. aasta Kirikute ja usuühingute seaduse jõustumist Konstantin Pätsi moraalseid ja konservatiivseid väärtusi hindava valitsuse ajal. Rahvaloenduse andmeil oli Eestis 1934. aastal 874.026 luteriusulist, see oli Eesti suurim kirik. Piiskop Hugo Bernhard Rahamägi osales Rahvuskogu liikmena 1938. aasta põhiseaduse vastuvõtmisel. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kirikupea oli ameti poolest Riiginõukogu liige.

Pärast esimese Nõukogude okupatsiooni ajal üleelatud kannatusi põgenes kiriku juhtkond ja pool vaimulikkonnast Rootsi ja Saksamaale. 20. septembril 1944 kirjutas piiskop Johan Kõpp konsistooriumile: Teatan, et kujunenud olukorra tõttu lahkun Eestist, loodan et ajutiselt. Minu asrt täidab esialgu vikaarpiiskop J. O. Lauri ja tema lahkumise järel assessor A. Eilart. Jumala rohke arm ja heldus olgu meie maa ja rahvaga ning kirikuga. Piiskop jõudis Rootsi 23. septembril ja pidas esimese palvetunni järgmisel päeval Värmdös. Okupeeritud Eestisse jäänud piiskopi asetäitja Anton Eilart arreteeriti varsti ja kiriku järjepidevus Eestis katkes. 1949. aastaks konstitueerus Eestis Nõukogude võimule lojaalne ja infiltreeritud evangeelne kirik (hilisema nimega Eesti Evangeelne Luterlik Kirik), mida võimud kasutasid peamiselt propagandavahendina, tõestamaks, et Eesti NSV-s kehtib usuvabadus.

Pagulaskirik oli Kirikute Maailmanõukogu asutajaliige, 1957. aastal muudeti piiskopi ametinimetus peapiiskopiks. 1990. aastal viis peapiiskop Udo Petersoo oma aujärje Stockholmist Torontosse.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist muutus Eestis enesestmõistetavaks, et paguluses olev kirik peab end allutama Eestis asuvale, mitte vastupidi.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikul puudub Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga kantsli- ja armulauaosadus, nii et poliitilistele süüdistustele kodumaa reetmises lisandub Tallinna poolt nähtavasti ka süüdistus ketserluses.

2013. aastal tegutses USA-s 12 ja Kanadas üks kogudus, neid teenis viis õpetajat.

Kirikupead

Kirikut on juhtinud:

Kogudused

Alljärgnev nimekiri kogudustest ja neid teenivaist vaimulikest on veel mittetäielik, sisaldades vaid peamiselt praegu (2014) kirikusse kuuluvaid kogudusi:

Mustvee kogudus

Puhja kogudus

Rakvere Saksa kogudus

Toronto Vana-Andrese kogudus

 • 1949 Karl Raudsepp (1908-1992, kodumaal 1933-1935 Häädemeeste ja 1935-1944 Vändra koguduse õpetaja)
 • 1949-1971 Otmar Pello (1912-1971, kodumaal 1940-1944 Suure-Jaani koguduse õpetaja)
 • 1971-1982 Andres Taul (sündinud 1936)
 • 1982-2005 Udo Petersoo (1934-2006, alates 1990 peapiiskop)
 • 2005 Kalle Kadakas (sündinud 1960)

Bergen County kogudus (Bogota, New Jersey)

Buffalo Pauluse kogudus

Conneticuti kogudus

Lakewoodi Pühavaimu kogudus

 • 1949-57 Maks Emil Saar (1911-1981, kodumaal 1938-39 Rakke ja 1940-44 Paide ja Anna koguduse õpetaja)
 • 1957-87 Rudolf Reinaru (1911-1993, kodumaal 1935-1939 Püha ja 1939-44 Rõuge koguduse õpetaja)
 • 1987– Thomas Vaga (1938)
 • koguduse esimees on praegu Valter Must

Los Angelese kogudus

New Yorgi Pauluse kogudus

EELK seisukoht

EELK nimekirjast kustutati järgmised kogudused:

 • Bergen County
 • Lakewoodi Pühavaimu
 • Los Angelese
 • New Yorgi Pauluse
 • Toronto Vana-Andrease
 • Chicago Esimene
 • Connecticuti ja
 • Buffalo kogudus

Need kogudused ei saa kutsuda oma teenistusse EELK vaimulikke ega saa EELK vaimulikud tavapärases korras nende teenistusse astuda.

Neil kogudustel puudub EELKga lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus[1].

Viited

 1. EELKst arvati välja 8 kogudust. Eesti Kirik, 16. oktoober 2013, nr. 41, lk. 1.

Välislingid