Juutlus

Allikas: Metapedia

Mõiste juutlus all mõeldakse Iisraeli (väljavalitud) juudi rahva kultuuri, ajalugu, religiooni ja traditsiooni. Mõiste juutlus võib tähendada juute kui gruppi või nende usku. Siiski tuleb juutluses esmajoones näha rahvast ja mitte religioonigruppi. See on omaette rahvas, mis omab oma keelt, kultuuri ja ajalugu. See rahvas on aaria rahvaste suhtes tõuvõõras.

Juutide usk

Juutluse religioon tugineb juudi rahva usulistele pärimustele. Need pärimused jagunevad kirjalikeks (Toora) ja suulisteks (Talmud, Shulchan Aruch jne).

Valitsemine teiste rahvaste üle

Valitsemise püüe teiste rahvaste üle kirjutati juutidele ette religioossete seadustega Vanas Testamendis.

Ja hävita ära kõik rahvad, keda Issand, su Jumal, sulle annab; su silm ärgu andku neile armu! Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks!

– 5. Moosese raamat 7, 16

Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal.

– 5. Moosese raamat 28, 1

Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.

– 5. Moosese raamat 28, 12

Sina saad imeda rahvaste piima, imeda kuningategi rinda, ja sa tunned, et mina, Issand, olen su päästja, et Jaakobi Vägev on su lunastaja.

– Jesaja 60, 16

Mina [Jahwe] teen sind [juudid] rahvaste isandaks, mina teen sind rahvaste seas väljavalituks, ma teen sinust rahvaste kuninga.

– Talmud; Berakot 6a

Materialism

Vana Testament sisaldab rohkeid rikkuse ja maiste varade ülistusi, üheskoos nõudega kasutada ära kõiki välismaalasi st mittejuute. Juutlus on inimese ja jumala suhete lepinguline ja äriline regulatsioon.

Ja hävita ära kõik rahvad, keda Issand, su Jumal, sulle annab; su silm ärgu andku neile armu! Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks!

– 5. Moosese raamat 7, 16

Ühtegi kärvanud looma ärge sööge! Võõrale, kes on su väravais, võid sa seda anda söömiseks, või müü see võõrale, sest sina oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Ära keeda sikutalle ta ema piimas!

– 5. Moosese raamat 14, 21

Lisaks sellele kirjutavad „pühad raamatud“, et „õiglased“ (st juudid) roomavad haudades puuritud aukude kaudu õnnistatud maale. Targum, Midraschim ja Talmud kirjeldav oodatavat paradiisi, kus väljavalitud juudi rahvas valitseb kõigi teiste üle, kes siis neile orjad on. Jeruusalemm on siis uhkelt ülesehitatud ja juudi rahvas elab maapeal õndsat elu.

Religioossed suunad

Tänapäeval võib juutluses eristada mitmeid erinevaid suundi. Peamised kaks on ortodokssed (ortodoksijudaism) ja mitteortodokssed (liberaaljudaism) juudid. Põhilised erinevused nende kahe suuna vahel algavad Sinai mäe juures toimunud ilmutustes (Mooses võttis vastu Toora). Mitteortodokssed juudid ei näe seda sündmust lõplikuna, vaid siiani kestvana dialoogina jumala ja ta rahva vahel.

⅔ usklikest juutidest on mitteortodokssed, ⅛ on ortodokssed.

Otsused ja kriitika

Jeesus ütles juudirahva juhtidele:

Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa.
– Johannese evangeelium 8, 44

Filmid

Kirjandus

  • Hans Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, J. F. Lehmanns Verlag, München 1930
  • Jacob Brafmann, Das Buch vom Kahal, Hammer-Verlag, Leipzig 1928
  • Jakob Fromer, Das Wesen des Judentums, Hüpeden & Merzyn Verlag, Berlin 1905
  • Johann Eisenmenger, Entdecktes Judenthum, Königsberg 1711
  • Jüdisches Lexikon, Encyclopaedia Judaica, 1928
  • Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage, Hanseatische Druck- und Verlagsanstalt, Hamburg 1907

Vaata ka

Välislingid