Juutide rass

Allikas: Metapedia

Juudi rass on europiidse suurrassi alarass.

Juudid ei esine puhta rassina, vaid on idamaa- ja eelaasia rassi segu, nagu kõik ajaloost tuntud semiidi sugu rahvad: assüürlased, babüloonlased ja teised. Nendele kahele komponendile juutide rassilises ülesehituses on aegade jooksul lisandunud veel muid rassilisi elemente.

Paiknemine

Praegune juudi rahvas kahte suurde harusse: sefardim ja aškenasim, mis erinevad teineteisest ka rassilises suhtes.

Sefardim ehk lõuna-juudid on iseloomustatavad idamaarassi ülekaaluga, kuna idajuutide ehk aškenasimi juures on valitsevaks komponendiks eelaasia rass. Sefardim moodustab umbes ühe kümnendiku praegusest juutide ligi 20-miljonisest kogu-rahvast, aškenasim aga üheksa kümnendikku. Sefardimi harusse kuuluvad Aafrika, Itaalia, Hispaania ja Portugali juudid, osa Prantsusmaal, samuti ka Hollandis jaInglismaal elutsevaist juutidest.

Aškenasimi harudesse kuuluvad juudid, kes elutsevad Venemaal, Poolas, Galiitsias, Ungaris, Austrias, Saksamaal ja tõenäoliselt suurem osa Põhja-Ameerika juutidest, nagu ka osa Prantsusmaa, Hollandi ja Inglismaa juutidest.

Hingelised tunnused

Juutides võidavat konstateerida eelaasia rassile ning osalt ka idamaarassile iseloomulikke omadusi, nagu: terav praktiline mõistus, kavalus, kiire kohanemisvõime, ettevõtlikkus, mis toetub püsivusele ja energiale töös ja ülesseatud sihtide taotlemises. Eriti silmatorkav ning juudi rahvale ja tema osale maailmas eriti iseloomustav olevat aga väljapaistev anne instinktiivselt tabada inimeste nõrkusi, kalduvusi ja soove. Juudid oskavat meisterlikult kasutada seda annet ning sellele rajada oma eksistentsi ja võimu muude rahvaste seas.

Tulles vastu teiste inimeste nõrkustele, püüdes rahuldada nende kalduvusi ning soove, juudid meelitavat ning juhtivat neid oma sõiduvette. Sellele juutide iseloomujoonele vastavat ka need kutsealad, mida juudid eelistavad ja kus nad on saavutanud tähelepanuväärset edu, näiteks kaupmehe-, ärimehe-, pankuri- ning üldse laenuandja-, ajakirjaniku-, kirjaniku-, kirjastaja-, poliitiku-, näitekunstniku-, muusiku-, advokaadi- ning arstikutse. Samade omadustega olla seletatav, miks juudid mängivad suurt osa poliitilistes erakondades, niipea kui erakond jätab kõrvale puht-rahvuslikud sihid.

Tsitaate

Benjamin Franklin, Ühendriikide Asutavas Konvendis aastal 1787: „Igal maal, kuhu juudid on asunud suuremal arvul, on nad alla surunud moraalse taseme ning vähendanud ausust kaubanduse alal. Nad on loonud riigi riigis, ja kui neile osutati vastupanu, siis nad püüdsid kogu maad rahanduslikult lämmatada, nagu see oli Hispaanias ja Portugalis. Juudid on vampiirid, ja seepärast ei saagi juudid elada omavahel, — nad peavad elama kristlaste või muude nende eneste rassi mittekuuluvate rahvaste vaevast. Kui Teie ei eemalda juute, siis tekib vähem kui kahesaja aasta pärast olukord, et meie järeltulijad töötavad põldudel selleks, et juute ülal pidada, kuna viimased istuvad rõõmsalt kontorites ja büroodes."