Etnokraatia

Allikas: Metapedia

Etnokraatia (kreeka keeles: „ethnos“ = rahvas ja „kratos“ = võim) on poliitiline süsteem, mis näeb rahva homogeensuses poliitilise rahvatahte väljendamise tingimatut eeldust. Etnokraatia tuletab järelikult kõik sellega seotud kodanike poliitilised õigused ja kohustused nendest rahvalikest kriteeriumitest.

Etnokraatia baseerub eripärasuste, erinevuste, niisiis iga rahva ja kultuuri spetsiifiliste erilisuse säilitamisel. Ta on rakendatav kõigile rahvastele ja kultuuridele ning on ühtlasi kõigi ühetaolisuse universaalsuste radikaalne ületamine.

Ta soodustab tervete laste sündimist (eugeenika), keskkonna säilimist (ökoloogia), sest ta seab elusa tähtsamale kohale majanduse, tarbimise ja merkantilismi ebajumalatest. Ta tervendab etnomasohhismi ilmingutest ja kaitseb rahvaid enesehävitamise eest.

Enokraatia (genopoliitika) saab olema tuleviku suurimaks poliitiliseks väljakutseks.


Allikad