Etnomasohhism

Allikas: Metapedia

Etnomasohhism on masohhistlik kalduvus oma rahvust alavääristada või alandada, näiteks sisendades rahvusele süütundeid.

Guillaume Faye järgi on etnomasohhism eurooplastel seotud kahetsemise ja enesevihkamisega, olles kollektiivne psüühiline häire (psühhopatoloogia), mille on põhjustanud pikaajaline eurooplastele suunatud „pärissüü“ propaganda, mille kohaselt nad olid või on endiselt teiste rahvaste „rõhujateks“. Selle arusaama kohaselt tuleb eurooplastel „kahetseda“ ja oma „süüd lunastada“. Seda lunastustööd, mis ei ole midagi muud kui pettus, teostavad nii etableerunud kirikud kui ka Euroopa riigid. Seega on tegu „ümberpööratud rassismiga“, see on rassism iseenda vastu. Euroopa inimene olevat koormatud mingit liiki pärispatuga. Etnomasohhism võib viia „etnilise suitsiidini“.[1]

Viited

  1. Faye, Guillaume. Wofür wir kämpfen. 2006.