Eugeenika

Allikas: Metapedia

Eugeenika (tõutervishoid, rassihügieen, biopoliitika) on poliitilise tegevuse juures bioloogiliste ja rahvastikupoliitiliste seaduspärasustega arvestamine. Seisneb kasulike pärilike omaduste edasikandumise soodustamises ja kahjulike omaduste edasikandumise takistamises. Rahvastiku geneetilise kvaliteedi parandamise tehnika. Eugeenikal pole otsest seost rassiõpetusega.

Olemusest

Kui täna on Euroopas biopoliitika (eugeenika) ebasoosingus, siis on see nii, kuna selle sihiks on rahva kestmajäämise tagamine, mitte keskendumine vaid rahvastiku „avalikule tervishoiule“. Seega on biopoliitika äärmiselt poliitiliselt ebakorrektne, sest see on ühe inimgrupi bioloogiliste omaduste kvalitatiivne pikaajaline programmeerimine ja parendamine. Eugeenika põhineb kogemistest saadud teadmisel, et ühe rahva bioloogiline tervis ja kvaliteet on ta ellujäämise ning kollektiivse tasakaalu aluseks.

Biopoliitika haarab endasse (täna täielikult unustatud) perekonna- ja asustuspoliitika, võõraste sisserändevoolude piiramise (mis hävitavad rahva bioloogilis-antropoloogilise aluse), tervisehoolekande ja eugeenika, st geneetilise potentsiaali rikastamise ja parendamise. Kaasajal praktiseerivad aktiivset biopoliitikat mh India ja Hiina.

Peaasjalikult elutähtsal eesmärgil, balansseerida Euroopa elanikkonna vananemist, peab biopoliitika kahtlemata kasutama laialulatuslikult tehnilisi teaduslikke võimalusi (geenitehnoloogiaid). Selle teostamine toob kahtlemata esile olulisi probleeme ja küsimusi, kuid siin peab meeles pidama „loomulike“ lahenduste nappust.

Selles küsimuses on enam nõutud poliitiline tahe, kui allumine „eetikale“. Tehnika ja teadus annavad kasutada vahendid, poliitika otsustab. Eurooplaste jaoks on aga selge: biopoliitika olulisus on määrav kahes valdkonnas – enda iibe tõstmises ja etniliste koloniseerimisvoogude ümberpööramises.

Kirjandus

  • Hans Madissoon. Tõutervishoid ja rahva tulevik. Tartu, 1935.
  • Pärivus ja valik. Tõutervishoiu käsiraamat. Tartu, 1927.
  • Roimarid ja vaimuhaiged sigivõimetuks. Kaja, 4. mai 1934, nr. 103, lk. 5.
  • Hitleri 10 käsku abiellujatele. Kaja, 29. august 1934, nr. 203, lk. 6.
  • Vaimuhaiged tehakse suguvõimetuks. Kaja, 15. detsember 1934, nr. 296, lk. 3.
  • Kes kuuluvad steriliseerimisele? Kaja, 4. mai 1935, nr. 104, lk. 3.
  • Kiriku kaasabi tõutervise tõstmiseks. Uus Eesti, 6. november 1935, nr. 50, lk. 8.
  • Tuleb steriliseerimise seadus. Uus Eesti, 28. november 1936, nr. 323, lk. 19.
  • Steriliseerimise otsustamise komisjonid asuvad tööle. Uus Eesti, 16. aprill 1937, nr. 103, lk. 3.

Võõrkeelsed

Vaata ka

Tõutervis

Välislingid