Vene revolutsioon

Allikas: Metapedia

Vene revolutsioon on koondnimetus 1917. aastal Venemaal toimunud sündmuste kohta, mille käigus kukutati Venemaa keiser ja võimu haarasid bolševikud, pannes alguse Nõukogude Liidule.

Esimene 1917. aasta revolutsioonidest, Veebruarirevolutsioon, algas pealinnas Petrogradis. Selle tulemusena moodustati Venemaa Ajutine valitsus. Sõjaväe juhtkond leidis, et neil ei ole vahendeid revolutsiooni ärahoidmiseks ja viimane keiser Nikolai II loobus troonist.

Oktoobripöörde käigus võtsid võimu üle bolševikud Vladimir Lenini juhtimisel. Rahva vastupanu mahasurumiseks moodustati Tšekaa.

Revolutsioonile järgnes Vene kodusõda, mille võitsid bolševikud.

Vene sigadused Eestis