Thule-Seminar

Allikas: Metapedia
Sparta sõdur Thule-Seminari logoga kilbil. Kiri: Elu on võitlus.

Thule-Seminar on uusparempoolsete intellektuaalide organisatsioon. Selle asutajaks ja juhtivaks teoreetikuks on prantsuse publitsist dr Pierre Krebs. Saksamaa liitvabariigis nimetatakse seda organisatsiooni korrakaitseorganite poolt „paremäärmuslikuks“.

Teke

Thule-Seminar („Euroopa kultuuri uurimise töörühm“) asutati juulis 1980 Kasselis. Asutajaliikmete seas olid muuhulgas Wigbert Grabert ja tema abikaasa Marielouise Grabert, Hans-Günther Grimm ja Hans-Michael Fiedler. Esimeseks esimeheks sai Pierre Krebs, kes on seda tänaseni.

Kohe esimese Thule-Seminari raamatu („Das unvergängliche Erbe. Alternativen zum Prinzip der Gleichheit“ – „Kadumatu pärand. Alternatiivid võrdsuse põhimõttele“) avaldamisega, mis ilmus Graberti kirjastuses, suutis Wigbert Grabert kokku viia autorid nagu Armin Mohler, Alain de Benoist, Guillaume Faye või Hans Jürgen Eysenck (eessõna). Kuid Thule-Seminari mõju jäi piiratuks ja raamatud ei müü eriti. See viis 1983. aastal lõhestumiseni. Alates 1983. aastast juhtis Pierre Krebs seminari üksi edasi.

Thule-Seminari logo koosneb Tiwaz-ruunist, mis on ristatud Sowilo-ruuniga. Seda kasutatakse ka Musta Päiksega kombineeritult.

Sihid ja olemus

Thule-Seminar sõnab enda kohta, et ta on „vaimne-ajalooline ideede sepikoda kõigi euroopa rahvaste tulevaseks uuestikorraldamiseks arvestades nende biokultuurilist ja paganlik-religioosset pärandit“. Organisatsiooni võib määratleda uued parempoolsed|uute parempoolsete intellektuaalide grupina. Vastavalt sellele eksisteerib ka tugev prantsuse Nouvelle Droite mõju.

Alain de Benoist Thule-Seminari olemuse kohta:

„Sügavast murest Euroopa tuleviku pärast leidsid ühes töörühmas kokku südamlikud eurooplased. THULE-SEMINARI raames soovivad nad ärgitada ürituste ja raamatutega isikliku ning ühiskondliku identiteedi teadvustamist, et rahvaliku pluralismi alusel jõuda väärtuste uuestimääramiseni, mille kaitse, kinnitamine ja levitamine on meie õhtumaise kultuuri kestmajäämise eelduseks. Viimane on nimelt väliseuroopa jahvatuskivide vahel purunemas hingetu maailmariigi mördiks.“

Thule-Seminar on elitaarsetel seisukohtadel: „Egalitarism oma erinevates variatsioonides: kristlus, juutlus, marksism ja liberalism on kaasaegse maailma dekadentsi peapõhjuseks.“

Organisatsiooni häälekandjaks on korrapäratult ilmuvad Thule-kirjad, kui ka ajakiri Elemente. 1999/2000 asutati ka ajakiri Metapo, mis oli mõeldud nooremale lugejaskonnale, sellest ilmus neli numbrit.

Trükised ja kirjandus

Välislingid