Kindral

Allikas: Metapedia
ES-Army-OF21.jpg

Kindral on Eesti Kaitseväes kõrgeim sõjaväeline auaste. Kindral on paljudes riikides, kindralleitnandist kõrgem, maa- ja õhuväe kõrgeim sõjaväeline auaste, mis on samaväärne admirali auastmega mereväes ja tegeliku salanõuniku auastmega tsiviilteenistuses. Osades riikides, näiteks Eesti Vabariigis ja USA-s nimetatakse nelja tärni kindralit ka „täiskindraliks“.

Täiskindraleid on Eesti Vabariigis läbi aegade olnud ainult kaks: Johan Laidoner ja Aleksander Einseln.

Kindralid on ka kõrgemate ohvitseride klass, kuhu Eestis ja mitmes teises riigis kuuluvad kindrali, kindralleitnandi, kindralmajori ja brigaadikindrali auastmega ohvitserid. Teistes maades kuuluvad sellesse veel näiteks kindralpolkovniku, armeekindrali, insenerkindrali, diviisikindrali, armeekorpusekindral ja kindralkoloneli auastme kandjad.

Kindralkoloneli, kindralpolkovniku ja kindraloobersti auastmed on tegelikult üks ja sama, erinevus tuleneb sellest, et sarnase auastmega ohvitsere, kes mujal maailmas on kolonelid nimetatakse Venemaal polkovnikuteks ja Saksamaal ooberstiteks. Punaarmees vastas revolutsiooni järel kindralpolkovniku auastmele armeekomandöri (Komandarm) ametikoht.

Mõnede vaimulike ordude (sealhulgas jesuiitide ordu) juhte nimetatakse samuti kindraliteks.

Vaata ka