Interneerimislaager

Allikas: Metapedia

Interneerimislaagrid on koonduslaagrid või ka getod, milles koondatakse inimesi nende ajutiseks isoleerimiseks ja/või koondamiseks. Seda tehakse reeglina sõjaolukorras ja need on kestvuses piiratud. Esimest korda kasutati seda interneerimise viisi Inglismaa poolt buuridelaagrite näol. Milles 27 000 naist ja last nälga, nõrkusesse või haigustesse surid. Selliseid laagreid, milles arvestati planeeritult asukate suremisega, nimetatakse hävituslaagriteks.

Interneerimislaagreid kasutati ka töölaagritena. Pärast juutide sõjakuulutamisi Saksamaale interneeriti Saksamaal juudid kui vaenuliku grupi liikmed.