Esteetika

Allikas: Metapedia

Sõna esteetika, mis pärineb kreeka keelest (aisthêtikos), tähendab midagi „mis tekitab sügava elamuse“. Esteetika on seotud mõistetega ilu, harmoonia ja täiuslikkus.

Kaasaja valitsev ühetaolisuse ideoloogia põlastab ja halvustab esteetikat. Sest seda samastatakse (õigustatult) võimutahte ja distsipliiniga, milles see ideoloogi loomulikult midagi moraalitut ja isegi „fašistlikku“ näeb. Ühetaolisuse ideoloogia, mis seab esteetikale vastu „eetika“, on üldtunnustatud tõekspidamisi ründava traditsiooni jätk.

Kaunites kunstides, arhitektuuris, filmikunstis, kirjanduses, teatris, kuni rõivakunstini välja, eelistatakse esteetikale süstemaatilist koledat, hädist, ebatäiuslikku, vormi- ja mõttetut. Esteetikat tajutakse kui midagi ohtlikku, kuna see võrdub ähvardava „korraga“.

Alates 20. sajandi keskpaigast on kunst, toetatuna valitseva ideoloogia poolt, lahti öelnud igasugusest esteetikast. Harmooniale, täiuslikkusele, tunnete erutusele ja tõusule, ilule, eelistatakse mõistet „kontseptuaalkunst“, mis annab (tõu)võõrandumisega mängimisele õigustuse. Valitseb peaaegu piiramatu abstraktsus, niisamuti nagu intellektuaalsetes ringkondades on jõuliseks sõnaks paljusõnalisus ja ebaselgsus. See on ühiskonna paradoks, mis tahab olla „moraalne“ ja „humanistlik“, mis on aga täielikult langenud barbaarsuse, väärtuste ümberpööramise ja primitiivsuse kujutamisse.

Lahtiütlemine esteetikast on valitsevale ideoloogiale esmatähtis. Ta teab nimelt, et esteetika on aristokraatlik ja on lepitamatult vastu massistumisele ja valede eliitide hämamisele.


Allikad