Esimese astme linn

Allikas: Metapedia

Esimese astme linn oli 1. mail 1938 jõustunud Linnaseaduse järgi linn, kus oli üle 50 000 elaniku.

Esimese astme linnu oli Eestis ainult üks ja see oli Tartu (1. mail 1938 59 986 elanikku[1]), sest Tallinn, kuigi suurem, oli pealinnana astmetest väljaspool.

Viited

  1. Linnade rahvastik mais 1938. a. Alatine tabel nr. 15. Eesti Statistika, juuli-august 1938 (25. august 1938), nr. 200 (7) – 201 (8), lk. 416.

Vaata ka