Cotswoldi deklaratsioon

Allikas: Metapedia

Cotswoldi deklaratsioon allkirjastati 1962. aastal USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Lääne-Saksamaa, Austria ja Belgia natsionaalsotsialistide poolt ning sellega loodi Natsionaalsotsialistide Maailmaliit (World Union of National Socialists – WUNS). Hiljem liitusid deklaratsiooniga Argentiina, Australia, Tšiili, Iirimaa, Lõuna-Aafrika, Jaapan jt.


Alliktekst Järgnev tekst ei ole artikkel, vaid väljavõte allikast. Teksti päritolu on viidatud.

Cotswoldi deklaratsioon

I Me usume, et aus inimene ei saa eales olema õnnelik kui ta püüdleb pelgalt materiaalse heaolu ja mugavuse poole, omamata seejuures kõrgemat sihti, mis seisaks temast kõrgemal ning mille nimel ta on valmis oma enese egoismi ohverdama. Seda kõrgemat eesmärki pakkusid algselt fundamentalistlikud religioonid, kuid teadus ja õõnestustegevus on kõiki traditsioonilisi religioone nõrgendanud ja inimesele andnud lühinägeliku, ennast täisoleva arusaama enda üleolekust Looduse suhtes, inimene on muutunud iseenda jumalaks. Kuigi seda endale ei tunnistata ollakse vaimselt äraeksinud. Meie usume, et ainult tegelik kõrgem eesmärk saab inimese ta praegusest õnnetust isekusest viia ennast ohverdava idealismini, milleks on võitlus oma rassi, oma rahva heaolu nimel.

II Me usume, et ühiskond saab edukalt toimida ainult tervikliku organismina, millest kõik ringkonnad lõikavad kasu, kui iga ringkond täidab seda ülesannet, mis talle kõige paremini sobib, ning ühise eesmärgiga tervikuna, mis on siis suuteline ületama üksiku egoistliku huvi. Tervik liidab seeläbi kõikide koostöötavate ringkondade jõu ning ringkonnad allutavad tervikule osa oma individuaalsetest vabadustest, selliselt et tervik võib hävineda ja kõik ringkonnad kannatada saada, juhul kui üks ringkond segab teise ringkonna tööd või õgib nagu vähkkasvaja kõik ressursid ning kasvab metsikult ja isekalt välja oma ülesannete mõõtmetest.

III Me usume, et inimese areng on edasi viiv, kui ta suhtub Loodusesse austusega ning aktsepteerib ja rakendab selle igavesi seaduseid. Selle asemel, et ülbelt ignoreerida Loodust, nagu seda teevad marksistid oma teooriaga, mille kohaselt olevat keskkonna mõjud ülimuslikud geneetiliste tõdede ja rassi suhtes, inimestele kehtivat bioloogilise võrdsuse eriseadus ning eraomandi eitamine.

IV Me usume, et võitlus on elutähtis tegur kogu evolutsioonilises protsessis ja on elu enda olemuseks. Me usume, et võitlus on ainukene vahend, mille läbi inimene suudab säilitada oma ülemvõimu teiste Maa olendite suhtes. Seetõttu peame me võitluses nägema enese proovilepanekut ja parendamisvõimalust ning peame põlgama nõrklülisid, kes hoiavad võitlusest kõrvale. Me usume, et elu ise on Looduse autasu neile, kes võitlevad eksistentsi nimel ja võidavad selle, mitte autasu neile, kes loodavad või kerjavad seda oma “õigusena“.

V Me usume, et ühelgi inimesel pole õigust oma kaasinimeste töö läbi loodud teenustele ega toodetele, kui ta ei anna läbi enda tootlikkuse või uuenduslikkuse vähemalt võrdset panust. Me usume, et ühiskonnaliikme panustamine ainult raha nimelist žetooni kasutades on pettus kaasinimeste suhtes ja ei vabasta töövõimelist inimest oma panuse andmise kohustusest.

VI Me usume, et ühiskonnale on vajalik hoolitseda selle eest, et iga aus inimene omaks vabadust ja võimalust saavutada oma maksimaalne potentsiaal säilitades samas oma tervise, kaitsta oma vara laastavate kriiside eest, harida end oma võimekuste piires ning olla kaitstud poliitilise ja majandusliku ekspluateerimise eest.

VII Me usume, et Adolf Hitler oli salapärase ettenägelikkuse kingitus sionistlik-bolševistliku katastroofi äärel olevale maailmale ja tõdeme, et ainult selle kangelasliku mehe lõõmav vaim suudab anda meile jõudu ning inspiratsiooni tõusmaks nagu varajased kristlased – vihkamise ja tagakiusamiste sügavustest –, viimaks maailma särava idealismi taassünnini, tõelise rahu, rahvusvahelise korra ja kõigi inimeste sotsiaalse õigluse juurde.

Need seitse põhimõtet on meie usu vundamendiks. Nendega liigutame me maailma. Eeltoodud põhimõtetel rajaneva poliitilise partei programm on võimeline täiustuma ja muutuma, kui paremate meetodite avastamisel muutuvad faktid ja sündmused. Kuid need seitse arusaama on fundamentaalsed, absoluutsed ja ajatud tõed. Need ei muutu. Me seome end alatiseks ja kompromissitult nimetatud ideaalidega ja võitleme nende kui inimühiskonna ainsate teaduslike ja realistlike aluste kehtestamise nimel.