Arutelu:Eestlased

Allikas: Metapedia

http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?t=12445 - XM 19. juuli 2010, kell 19:25 (UTC)

Viimane täiendus on ilmselt kallutatud. Artikkel oleks parem ilma selleta. Kuna "Rennitile" pole viidet antud otsisin ise ühe pdf-dokumendi üles, eeldatavasti sama sisuga:

Selles piirkonnas on lapsed, samuti kui Savoys ja Šveitsis, nii moonutatud ja riietatud vana inimese moodi, [---], ka nende näod sarnanevad paavianiga.

Järelikult käib sama ka savoialaste ja šveitslaste kohta. Siin tuleks üldse arvese võtta alamrahva ja provintslaste kirjeldamist Euroopas, mitte pidada seda ainult eestlasi iseloomustavaks. Positiivsed hinnangud (nagu Goebelil) on vist sihilikult välja jäetud. Kahetsus, et poliitline korrektsus ei luba tänapäeval eestlasi enam "sellistena" kirjeldada, on kindlasti ülearu ja annab tunnistust teadmatusest, mis on poliitiline korrektsus. --Kelm (Siim) Zelle 17. juuni 2015, kell 21:00 (CEST)

Millest sa räägid? Viited, sh Rennitile on olemas (viide nr 3 ja 4).
Artikkel on eestlaste kohta, sellepärast on ka tekstidest edasi antud eelkõige need lõigud, mis eestlasi puudutavad! Savoialased ja šveitslased kuuluvad teistesse artiklitesse. Pealegi on siin niigi palju võrdlusi teiste rahvastega (seega ei vasta su kriitika isegi tõele) ja kui see sind lohutab, siis soomlased olid mõne meelest peaaegu sama jubedad.
Palun loe nüüd need viidetes esitatud teadustööd läbi. Need nn positiivsed näited on erandlikud ja romantismi ideedel, mitte reaalsel kogemusel põhinevad arvamused. Valdav osa nägi eestlasi just sellisena nagu artiklis tsiteeritud lõigud seda iseloomustavad. Seega on süüdistus kallutatuses lihtsalt naeruväärne (mõni erand võib arvata, et kuu on juustust, aga ükski normaalne entsüklopeedia ei esitaks seda ühe seletusena Kuu koostisest).
Huvitav oleks kuulda sinu arusaama poliitilisest korrektsusest. Loe Metapeediast endast: "domineeriva poliitilise või kultuurilise mõttesuuna (ajavaimu) truu järgimine". Tõlgin sulle lahti: domineeriv mõttesuund = eesti rahvuslus; mõttesuuna truu järgimine = rahvusluse ideedega vastuolus oleva mahavaikimine; rahvusluse ideedega vastuolus olevad asjad = eestlase negatiivne olemus; järeldus = rahvusluse mõttesuuna domineerimise ajal (19. saj II pool, 20. saj) pole poliitiliselt korrektne rääkida eestlase negatiivsest olemusest. --Einz 19. juuni 2015, kell 12:14 (CEST)
PS. Kui sa oled ennast väärikaks pidav eestlane, siis sa aktsepteerid oma rahva loomust, ükskõik milline ta on, mitte ei teeskle negatiivse mitteolemasolu ega ürita seda entsüklopeediast välja tsenseerida!!
Mina ei ole eestlane. --Kelm (Siim) Zelle 19. juuni 2015, kell 12:32 (CEST)
"Rennit" ja "Parts" ei tule viidetena arvesse, kui ma pean neid (eeldatavasti samu tekste) google'i kaudu otsima. --Kelm (Siim) Zelle 19. juuni 2015, kell 12:35 (CEST)
Näiteks prantslaste kohta on olemas selline lõbus raamat, Prantsusmaa avastamine, autor Graham Robb, ilmunud ka eesti keeles. Kas selles raamatus leiduvate hinnangute alusel tuleks ka prantslasi iseloomustada? Kunagi oli poliitiliselt korrektne eestlasi iseloomustada mingite räpaste pilusilmadena, nüüd on poliitiliselt korrektne eestlast natzidena näidata. Aga hinnanguid ei tohi entsükopeedias esitada ümberlükkamatu tõena. --Kelm (Siim) Zelle 19. juuni 2015, kell 12:50 (CEST)
1. Viites olid autorid ja teose pealkirjad ehk kõik põhiline olemas ehk lähematele huvilistele guugeldamiseks vajalik info olemas. Keegi ei pea seda sinu eest ära tegema. Pealegi, kui sa arvad, et viites võiks rohkem detaile kirjas olla, siis saad need soovi korral juurde lisada - see ei õigusta vandalismi ehk teiste kirjutatu kustutamist! Samuti ma ei esitanud midagi ümberlükkamatu tõena, vaid just hinnangutena. Kohe alguses oli öeldud, kes ja kus nii arvanud on. Pealegi, kui sa päriselt neid põhimõtteid järgiksid, peaksid sa enamuse Metapeedia tekstidest hävitama, sh suurema osa sellest samast eestlaste artiklist, rääkimata hulgast omaenda kirjutistest . Oh seda silmakirjalikkust ...
2. Eestis domineerib arvamus, et eestlased on natzid??? Halloo! Kui tõesti leidub siin kuskil keegi, kes eestlasi natsideks peab, siis ma võin iga sellise kõrvale panna 100 inimest, kes arvab, et eestlased on visa, tubli, töökas, tark, nupukas ja muidu igatpidi vahva rahvas, kes on ajaloos ebaõiglaselt kannatanud. Ja nad oleks valmis kõrri kargama igale ühele, kes eestlastest midagi halba arvab. --Einz 22. juuni 2015, kell 08:22 (CEST)