Antirassism

Allikas: Metapedia

Antirassism on võõraarmastus ja viha eripäraste rasside eksisteerimise suhtes. Antirassism nõuab rasside võrdsust ja rassivahede kaotamist, ühtlase inimmassi loomist. Oma olemuselt on antirassism nii rahvaste kui kultuuride vaenulik, sest selle lõppsihiks on nende kadumine. Antirassismi ühiskonnamudeliks või riigivormiks on multikultuurne ühiskond.

Olemusest

Antirassism on doktriin, mis võitlevat rassismi ja ksenofoobiaga, kuid tegelikult soodustab see võõrast, Euroopa identiteedi hävinemist ja mitmerassilise ühiskonna moodustamist, ning sillutab seeläbi teed rassismile.

Sarnaselt "rohelistele", kes on kuritarvitavad ökoloogia mõistet, maskeerimimaks nõudeid, millel pole keskkonna- ja looduskaitsega midagi ühist (või on koguni vastupidised). Nii kasutavad ka antirassistid oma väidetavat võitlust "rassism" vastu, kaotamaks Euroopa identiteeti ja soodustamaks kosmopolitismi ja kõige võõra eelistamist.

Muuseas antirassism haiglane keskendumine rassile on iseendaga vastuolus, kuna tema pooldajad sõnavad, et „rasse ei eksisteeri“. Kuna antirassistid nõuavad võõrastele piiranguteta piiride avamist ja dogmaatilistest põhjusest mitmerassilist ühiskonda, põhjustav antirassistid tegelikult rassismi. Valitseva ideoloogia kohaselt peab, kui end tahetakse „poliitiliselt korrektsesse“ ühiskonda integreerida, esitama teatud rassismivastase tõotuse, mis on peaaegu religioosse iseloomuga. Sest rassiline võrdõiguslikkus on sisuliselt intellektuaalset terrorism. Kes pole immigratsiooni toetaja või väidab – või nõuab võltsimatut kestmajäämist – Euroopa kultuuri paremust, kes kritiseerib mitmerassilise ühiskonnas hädasid, kes leiab, et ohjeldamatul kuritegevusel on teatav etnilise „iseloom“, mõistetakse „rassistina“ hukka ning ta mõistetakse süüdi (nii meedias kui ka sotsiaalselt või koguni kriminaalkorras).

Antirassism on postmodernistliku, totalitaarse ideoloogia täiuslik väljendus, see on mõõdupuu, mille järgi mõõdetakse „häid inimesi“. Rassismivastasuse abil kuulutatakse igasugune mässamine või vastumeelsus süsteemi suhtes kurjuse kulminatsiooniks. Enda näitamine "antirassistina" avab seevastu ideoloogiliselt ja ühiskondlikult kõik uksed. Antirassismi on ka vahend, mille abil neutraliseerida potentsiaalseid allumatuid ja rakendada neid süsteemi ideoloogilise vankri ette.

Allikas