Alfred Maureri valitsus

Allikas: Metapedia

Alfred Maureri valitsus oli sõjajärgses segaduses Vabariigi Presidendi Asetäitja Alfred Maureri ametisse nimetatud Eesti Vabariigi Eksiilvalitsus.

Tulenevalt August Rei salatsemisest ja eksiilvalitsuse tegevuse takistamisest otsustas osa eksiili pääsenud Eesti poliitikuid 1953. aastal kokku kutsuda Valimiskogu, eitades Vabariigi Presidendi ülesannete permanentset täitmist Rei poolt. Argumendiks Rei vastu parempoolsete (endise Põllumeestekogude liikmete) silmis oli tema kunagine kuulumine sotsialistlikku parteisse. Valimiskogu koosseisu kuulusid:

Valimiskogu valis 3. märtsil 1953. aastal vabariigi presidendi asetäitjaks Alfred Maureri, kes andis samal päeval valimiskogu ees pühaliku vandetõotuse ning nimetas ametisse põhiseadusjärgse eksiilvalitsuse. Valitsuse koosseis oli salajane ja täielik koosseis ei ole teada. Vastasseisu olukorras Reiga ning saades aru, et mäng käib üle nende peade taganes Maurer nõudlemast oma valitsuse tunnustamist August Rei järgijate poolt. Teadaolevalt pidas valitsus oma viimase istungi järgmisel päeval peale Maureri matuseid 25. Septembril 1954.