Tartu rahuleping

Allikas: Metapedia

Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel on Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vaheline leping, mis lõpetas Vabadussõja. Selle alusel on määratud Eesti idapiir ning Eesti Vabariigi iseseisvuse tunnustamine Nõukogude Venemaa poolt. Lepingule kirjutati alla 2. veebruaril 1920 Tartus. Kuigi otsene sõjategevus lõppes vaherahu kehtestamisega 3. jaanuaril 1920, kestsid rahuläbirääkimised veel kuu aega. Rahulepingu ratifitseerimiskirjad vahetati Moskvas 30. märtsil 1920.

Eesti poolelt kirjutasid lepingule alla Jaan Poska, Ants Piip, Mait Püümann ja Jaan Soots, Venemaa poolt Adolf Joffe ja Isidor Gukovsky.

Vaata ka