Tartu raad

Allikas: Metapedia

Tartu raad oli Tartu linna kohtu- ja valitsusorgan keskajast (olemasolu esimest korda mainitud 1262) kuni 1889. aastani.

Tartu rae koosseisu kuulus kaks bürgermeistrit ja seitse raehärrat, kellest üks oli ka sündik. Rae eesistujat nimetati justiits- ja teist bürgermeistrit kommertsbürgermeistriks.

Rae ametnike koosseisu kuulusid ülemsekretär (ka avalik notar), arhivaar, vene keele tõlk, likvidatsioonikomissar, kantseleiametnikud ja kohtuteenrid.

Tartu bürgermeistri ametikoht andis teenistusastmete tabeli IX astme ja raehärra ametikoht XIV astme.

Põhjasõja järel valiti uue linnaseaduse järgi, veebruaris 1787. linnapea (Georg Friedrich von Kymmel[1]), uus magistraat ja linnanõukogu. Magistraadile jäid ainult kohtu funktsioonid, tulunduslikkude asjade jaoks 6-e liikmeline (kindralkuberneri määruse põhjal 3-st kaupmeeste ja 3-st tsunftiliikmete edustajast) linnanõukogu (Stadtrath). Üleminek uuele korrale toimus ligikaudu kahe aasta jooksul: aprillist 1785 kunni 28. augustini 1787, mil uus linnanõukogu tegevust alustas.

Tartu Linnavalitsust või -volikogu nimetatakse ka tänapäeval vahel raeks.

Raadi mõis sai nime selle järgi, et kuulus Tartu raele. Ajal, mil mõis rajati, oli eesti keeles laadivaheldus välja kujunenud ainult Põhja-Eestis, mitte aga veel Lõuna-Eestis. Sel põhjusel käänati sõna "raad" vältevahelduslikult "raad"-"raadi", võrdluseks Põhja-Eestis käänati seda sõna juba laadivahelduslikult "raad"-"rae", nagu näha Rae valla nimest.

Tartu bürgermeistrite loend

Tartu justiitsbürgermeistrite loend

Tartu kommertsbürgermeistritrite loend

Tartu rae koosseis 1889. aastal

Viited

  1. http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00001251,00035.html?prozent= Stammtafeln deutsch-baltischer Geschlechter
  2. ACKERBAUM, SAMUEL, TLÜAR rahvusbibliograafia isikud

Välislingid

Kirjandus