Ladina keel

Allikas: Metapedia

Ladina keel on indoeuroopa keelkonda kuuluv keel.

Ladina keelest on arenenud romaani keeled.

Rooma riigikeelena oli ladina keel kõige tähtsamaid antiikaja keeli. Keskajal püsis see kiriku- ja teaduskeelena. Kuigi ladina keel on hiljem neist valdkondadest taandunud, on arstiteaduses ja bioloogias ladinakeelsed nimetused ja oskussõnad kasutusel tänapäevalgi. Ka muu sõnavara ammutamine ladina keelest jätkub. Ladina keele ja selle kaudu vanakreeka keele osiseid on hulgaliselt eestigi võõrsõnavaras (ladina keelest näiteks aula, kommunism, vitriin).

Vatikanis on ladina keel riigikeel.

Välislingid