Kohus

Allikas: Metapedia

Kohus on riikliku või üle-riikliku struktuuri toimeorgan, mis teostab üleüldise kohtuautoriteedi alusel administratiivse õiguse mõistmist tsiviil-, kriminaal- ning administratiivküsimustes. "inimõiguste" ideoloogia alusel on igal isikul õigus kohtu kaitsele. Kohus täidab seega modernse "progressi" peamise relva eesmärki viies ellu subjektivismil ja universalismil põhineva uue maailmakorralduse eesmärke.