Kalevala

Allikas: Metapedia
„Kalevala“ esimese väljaande tiitelleht

„Kalevala“ on läänemeresoome runolaulude ja mütoloogia põhjal Elias Lönnroti poolt koostatud värsseepos. See avaldati esimest korda trükis 1835. aastal. Praegu tuntuim versioon ilmus 1849. aastal ja see koosneb 22 795 värsist, mis jagunevad viiekümneks runoks.

„Kalevala“ algab muistse loomismüüdiga ning räägib seejärel maa, taimede, loomade ja taeva loomisest. Loomist, ravimist, võitlust ja muid tegevusi saadab teoses tihti tegelaste laul oma saavutustest ja soovidest. Lugudes on tähtsal kohal erinevatel eesmärkidel, nagu paadi valmistamine või rauatöötlemisoskus, vajalike loitsusõnade otsimine. Tegevustiku keskmeks on võitlus Ilmarise sepistatud rikkust ja õnne tootva imeveski Sampo pärast.

Esimese „Kalevala“ versiooni ilmumispäeva, 28. veebruari tähistatakse Soomes Kalevala päevana.