Juhiprintsiip

Allikas: Metapedia

Juhiprintsiip (saksa keeles Führerprinzip) on organisatsioonipõhimõte, mille kohaselt on juhtidel täielik autoriteet ja vastutus. Selles süsteemis vastutab Füürer kõrgeima instantsi (rahva) ees. Juhiriigis toimuvad rahvahääletused, mille läbi saab rahvas otseselt oma tahte väljendada. Seepoolest erineb juhiriik põhimõtteliselt diktatuurist. Vastutavaid juhte ei valita selles süteemis ametisse enamushäältega, vaid vastutava kõrgema juhi poolt. Juhtideks peavad saama vaid kõige võimekamad isikud. Juhiks olemine ei tähenda privileegide omamist ja võimu nautimist, vaid rohkem tööd, rohkem võitlust ja teistest paremini teenimist.