Holokaustirevisionism

Allikas: Metapedia

Holokaustirevisionism (tihti lühidalt revisionism) on püüdlus seada põhjalikult kahtluse alla või oluliselt korrigeerida üldiselt omaks võetud hinnanguid holokausti kohta.

Holokaustirevisionismi vastased (nn. eksterministid) kutsuvad revisionismi sageli "holokausti eitamiseks", et näidata neid seisukohti ebausaldusväärsetena. Kuigi „eitamist“ ei saa võrdsustada „pisendamisega“, kasutatakse eitamise mõistet tihti ka „pisendamiste“ ja „relativiseerimiste“ kohta.

Enamus etableerunud ajaloolasi keeldub holokausti kahtluse alla seadmast või sellealaste väidete kontrollimisest, niisamuti välditakse dialoogi vastaspoole esindajatega.

Saksamaa Liitvabariigis on holokausti avalik kahtluse alla seadmine kuritegu (§130 lg 3 StGb [1]), milles nähakse vaenu õhutamist. Ka Belgias, Prantsusmaal, Iisraelis, Kanadas, Lichtensteinis, Leedus, Uus-Meremaal, Madalmaades, Austrias, Poolas, Rumeenias, Šveitsis, Slovakkias, Lõuna-Aafrikas, Tšehhis ja Ungaris on see erinevalt karistatav kuritegu.

Välislingid

Kirjandus

Üldiselt revisionismist
  • Stefan Scheil: „Revisionismus und Demokratie”, Edition Antaios, ISBN-13: 978-3935063821

Internet

Videod

Viited