Holodomor

Allikas: Metapedia

Holodomor (ka golodomor; ukraina keeles Голодомор) oli Ukrainas 1932-1933. aastal toimunud näljahäda, mis oli põhjustatud Nõukogude Liidu poolt läbiviidud terroripoliitika poolt. Selle eesmärk oli klassivõõra ("kulakute" ja natsionalistliku) elemendi surnuksnäljutamine ja erapõllumajanduse väljasuretamine ning soov sundida allesjäänuid kolhoosidesse astuma.

Holodomori nimetust laiendatakse kohati ka analoogsetele näljahädadele 1921-1923 ja 1946-1947.

Näljale eelnesid relvastatud toitlustussalkade (töölised ja kommunistid) reidid küladesse, kus korjati kokku ülikõrgete kogumisplaanide alusel vili, mille tulemusena ei jäänud maaelanikkonnale mingit võimalust elementaarseks äraelamiseks. Suurlinnadest saadetud tšekistid konfiskeerisid 1933. aastal Ukraina küladest kohalike haldusorganite raamatupidamisega seotud dokumendid ning sündide ja surmade registrid. Välismaalastel keelati näljahäda jäädvustada, et maailma ei imbuks materjale, mis võiksid NSVL-i kompromiteerida. NSVL ja tema järglane Venemaa ei ole holodomori tunnistanud riikliku poliitikana, vaid "asjaolude kokkusattumusena".