Filosoofia jaotus

Allikas: Metapedia

Aristotelese jaotus: Teoreetiline ja praktiline filosoofia (hiljem nimetati teoreetiline metafüüsikaks).

Stoikutest alanud ja läbi keskaja püsinud jaotus:

  1. loogika (õpetus mõtlemise korrektsetest vormidest);
  2. füüsika (õpetus meid ümbritsevast maailmast, mille hulka kuulus metafüüsika kui õpetus algetest);
  3. eetika (ehk praktiline filosoofia; õpetus inimese kohast ja teotsemisest maailmas).

Sõnade „füüsika“, „loogika“ ja „eetika“ tähendus on aja jooksul muutunud.

Mall:Lühike